Literární archiv Památníku národního písemnictví - Pelc Hynek

Vyhledávání:
Hynek Pelc
(1844-1915)

Narodil se 31. července 1844 v Sobotce - Předměstí, zemřel 10. září 1915 v Praze.
V Sobotce vychodil obecnou školu, potom se vzdělával na hlavní škole a na gymnáziu v Jičíně, maturoval zde v roce 1865. Po maturitě odešel studovat medicínu na pražskou univerzitu, promoci měl v roce 1871. Již jako medik obětavě pracoval ve vojenských lazaretech v Sobotce a v Jičíně za prusko-rakouské války roku 1866.
Po dokončení studií krátce praktikoval v Přibyslavi, pak přešel do pražské všeobecné nemocnice, byl okresním lékařem a městským fyzikem, od roku 1884 ředitelem pražské všeobecné nemocnice a od roku 1889 zemským zdravotním referentem. Hlavně se věnoval otázkám komunální hygieny, kde využíval i zahraničních zkušeností, s nimiž se seznámil na studijních cestách v zahraničí (r. 1875 v Německu, Anglii, Francii a r. 1905 v Paříži). Za své zásluhy byl roku 1898 vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy, roku 1899 získal titul a postavení dvorního rady, roku 1911 Leopoldův řád.
V rodném městě založil roku 1908 chudinskou nadaci. V roce 1927 byl na soboteckém hřbitově odhalen rodácký pomník, na němž je i jeho portrétní medailon od Karla Pokorného.
Písemnou pozůstalost Hynka Pelce tvoří převážně jeho doklady, které v úplnosti dokumentují jeho život a dílo. Rodina je uložila v soboteckém muzeu, odkud byly delimitovány do městského archivu a pak se staly součástí jičínského okresního archivu. V roce 1993 byla celá pozůstalost delimitována do sbírek literárního archivu Památníku národního písemnictví. Kromě dokladů ji tvoří fragment korespondence včetně zajímavých dopisů rodinných a několik tisků a fotografií. Tisky obsahují převážně práce Pelcova synovce MUDr. Hynka Pelce ml. (1895 - 1942), univerzitního profesora a zakladatele českého sociálního lékařství, popraveného za heydrichiády.
Písemná pozůstalost Hynka Pelce je uložena v 1 archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 66/93 a zahrnuje období 1824 - 1939.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace