Literární archiv Památníku národního písemnictví - Doskočil Karel

Vyhledávání:
Karel Doskočil
(1908-1962)


Narodil se 16. července 1908 v Olešnici u Boskovic, zemřel 4. února 1962 v Praze. Historik, archivář, literární historik, editor, překladatel, básník, prozaik.
Po absolvování reálného gymnázia ve Znojmě studoval v letech 1927 – 1928 na filozofické fakultě v Brně, v letech  1928 – 1932 na filozofické fakultě UK v Praze (obor české dějiny a dějiny umění). Nejvíce jej během studia ovlivnily přednášky prof. Josefa Pekaře. Roku 1934 získal doktorský titul za práci Výklad Kristiána a Kosmy. Roku 1937 složil státní zkoušku na Státní archivní škole. V letech 1932 – 1935 pracoval v Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, zároveň působil jako pomocná vědecká síla v Archivu země české, v němž se stal roku 1938 stálým pracovníkem; později dosáhl hodnosti zemského archivního rady. Od října 1944 byl totálně nasazen, ve dnech Pražského povstání působil v bojové skupině Svornost.
Roku 1940 se oženil; jeho vyvolenou se stala Marie Kořínková, dcera jednoho z nejbližších přátel prof. Pekaře.
Po reorganizaci archivní sítě roku 1954 K. Doskočil pracoval ve Státním ústředním archivu v Praze. Ke konci roku 1959 byl po udání propuštěn. Zůstal prakticky bez možnosti nalézt si pracovní místo v oboru; poslední léta života působil jako skladník v továrně na barviva. Zemřel na rakovinu hrtanu, byl pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.
Osobní fond Karla Doskočila se zachoval jen torzovitě. Chybí převážná část korespondence přijaté, ale i mnohé z rukopisů vlastních (zejména odborné práce). Naopak velmi dobře se zachovala Doskočilova básnická tvorba (rukopisy i tisky). Cennou součástí fondu jsou dopisy, rukopisy a fotografie Doskočilova tchána Františka Kořínka, které vznikly v okruhu První stolní společnosti Turnováků v Praze; zejména Kořínkovy rukopisy pozoruhodně dokládají humor společnosti sdružené kolem prof. Pekaře.
Literární archiv PNP získal Doskočilův osobní fond po smrti manželky autora Marie Doskočilové v roce 1973. Před zpracováním ve 2. stupni evidence byly restaurovány kresby z fondu (oddíl varia). Cennější archiválie byly uloženy v nekyselých deskách. Celek byl zpracován pod přírůstkovým číslem 4/73, je uložen v 7 archivních kartónech. Časový rozsah fondu: (1844 -) 1908 – 1962 (- 1972).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace