Literární archiv Památníku národního písemnictví - Per Vladimír

Vyhledávání:
Vladimír Per
(1856-1896)

Vladimír Per se narodil 20. září 1856 a zemřel 24. listopadu 1896 v Praze.
Narodil se v rodině velkoprůmyslníka Josefa Pera (výroba mýdla). Po dokončení vyšší reálky podnikl několik studijních cest, ze kterých jsou zachovány četné zápisky a tisky. Navštívil Francii, Anglii, Německo, Švédsko a Itálii. V osmdesátých letech převzal otcovu továrnu. Roku 1890 byl zvolen do sboru obecních starších a o rok později do rady královského hlavního města Prahy. Působil také v Národní straně a v mnoha spolcích. Publikoval hodně článků a brožur o českém průmyslu.
Měl mnoho přátel a získal si úctu řady lidí, o čemž svědčí zachované nekrology.
Fond obsahuje především korespondenci, z níž hlavní část tvoří dopisy rodičům a bratrovi z cest i z domova. Mnoho dopisů, nejen Vladimíra Pera, ale i jeho bratra Otokara a dalších, je vlepeno spolu s dalšími tisky do třech cestovních deníků. Dále fond obsahuje doklady, tisky a paměti matky Anny Perové.
Pozůstalost je uložena ve dvou kartónech pod více přírůstkovými čísly v rozmezí 192/40 - 37/51 a zahrnuje období 1857 - 1902.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace