Literární archiv Památníku národního písemnictví - Dub Ota 1. část

Vyhledávání:
Ota Dub
(1909-1987)
1. část

Narodil se 8. února 1909 v Hradci Králové, zemřel 17. května 1987 v Praze.
Ve svém rodišti prožil těžká léta první světové války, kdy otec – obchodní zástupce – byl na frontě a matka zemřela. Měl ještě tři sourozence. Situace rodiny se postupně stabilizovala, Ota Dub vystudoval královéhradecké gymnázium a potom lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde byl promován r. 1933.
Po studiích působil jako sekundář na pražské Bulovce. Již v těchto letech začal publikovat – od r. 1928 časopisecky, r. 1931 vydal první beletristickou knížku. Okupaci prožil v Praze v různých zaměstnáních a ilegálně vydal odborné knihy. Celá jeho rodina zahynula v    koncentračních táborech.
V roce 1945 se přestěhoval s manželkou Jarmilou roz. Růžičkovou, středoškolskou profesorkou, do Liberce. Zde působil v nemocnici jako primář interny deset let, dalších dvaadvacet let prožil ve stejném postavení v Ústí nad Labem. Stal se uznávaným odborníkem zvláště na léčení cukrovky, psal, přednášel, zúčastnil se mnoha vědeckých konferencí. Zároveň kromě odborné práce se uplatňoval na různých úsecích kultury jako autor, publicista, hudební, divadelní a literární kritik. Nezalekl se ani nepřízně doby, kdy ve stadiu stránkových korektur byla v r. 1948 rozmetána sazba jeho románu Hrdina v civilu. Naopak svou poctivou prací získal četná ocenění, v roce 1962 vyznamenání Za vynikající práci, v roce 1970 Řád práce, dále četná vyznamenání na úrovni kraje a jednotlivých míst, čestná členství v    odborných lékařských společnostech i odměny za literární tvorbu. Rovněž se habilitoval jako docent vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově.
V roce 1977 odešel Ota Dub do důchodu a přestěhoval se do Prahy, kde se až do smrti věnoval hlavně literární tvorbě. Neopustil zcela ani své odborné zájmy, přednášel pro studenty i veřejnost a navíc byl počátkem osmdesátých let předsedou Literárního fondu.
Literární tvorbu Oty Duba můžeme rozdělit do několika oddílů. Především to jsou desítky jeho odborných článků a studií roztroušených po nejrůznějších časopisech, sbornících a drobných publikacích. K nejvýznamnějším patří několikrát vydaná Cukrovka od A do Z a za    války pod pseudonymy vydaná publikace Abeceda nemocí. K odborným pracím můžeme přiřadit i populární lékařské letáčky, populární články v tisku, recenze odborné literatury, krátké zprávy o medicíně i články věnované kolegům – lékařům.
Vedle této rozsáhlé odborné a populárně osvětové tvorby se Ota Dub věnoval od    počátku své literární činnosti i krásnému písemnictví. Je autorem řady románů, divadelních a rozhlasových her, povídek, kritik, recenzí i veršů. Většinou čerpají z lékařského prostředí, některé věnoval svým literárním láskám (Karolina Světlá, Josef Thomayer).
Odborné i beletristické práce Oty Duba vycházely nejen česky a slovensky, ale byly překládány i do němčiny, polštiny, maďarštiny a dalších jazyků. Autor používal pseudonymů Jan Tomš, Michal Dudek, výjimečně Matěj Dudek, Zdeněk Wagner, Jiří Pražák, Michel McOak, František Tomášek a Lota Pardubská, dále zkratek oD, OD, MD apod.
Část svých písemností postoupil Ota Dub již za svého života do literárního archivu Památníku národního písemnictví, zbytek tam předala po jeho smrti jeho choť. Je to jedna z    nejlépe zachovaných pozůstalostí, důležitá pro odborné studium lékařské i literárněvědné. Mezi doklady je zajímavý celek o činnosti Literárního fondu po r. 1980. Z korespondence jsou mj. zachovány velké celky přátelských dopisů Věry a Zdeňka Adlových, Joži Mikuly, Jiřího Karena, dále dopisy Pavla Eisnera, Olgy Scheinpflugové, Lothara Suchého aj.
Zajímavá je i korespondence přijatá od různých organizací a institucí, která dokumentuje nejen jejich činnost, ale i honorářové poměry apod.
Mezi rukopisy jsou zachovány téměř všechny práce Oty Duba, často v mnoha verzích. Nejzajímavější je v tomto směru vývoj textu románu Byt na Vinohradech.
Život a dílo Oty Duba jsou dokumentovány i velkým souborem tisků a výstřižků, fotografiemi a několika magnetofonovými pásky.
Celá literární pozůstalost Oty Duba je uložena v 64 archivních kartónech pod    přírůstkovými čísly 137/81, 57/83, 8/84, 84/86, 21/88, 67/88 a 59/91 a zahrnuje období 1887 – 1987. Poskytuje badatelům dokonalý pohled na jeho život a dílo i na poměry v    lékařském a kulturním světě jeho doby.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace