Literární archiv Památníku národního písemnictví - Pilbauerová Herma

Vyhledávání:
HERMA PILBAUEROVÁ
(1867 - 1902)

Narodila se 15. 2. 1867 v   Horním Stupně u Rokycan, zemřela 31. 10. 1902 v   Praze.
Učitelka, spisovatelka.
Pocházela z   rodiny nádražního úředníka. Její bratr Rudolf byl uznávaným právníkem, publicistou a autorem odborných prací.
Do obecných a měšťanských škol chodila na Smíchově (1873 - 1882), poté absolvovala učitelský ústav v   Praze (1882 - 1886). Od roku 1886 byla nejprve prozatímní učitelkou, potom učila na měšťanské škole na Smíchově. Od roku 1899 tam působila jako ředitelka na 4. obecné škole dívčí, ale pro nemoc se opět vrátila ke svému povolání na měšťanskou školu (1901).
Jádrem její literární tvorby byly prozaické a básnické práce, které byly určeny dětem a mládeži. Právě jimi chtěla pomoci mládež vychovávat, vzbudit úctu k   vlasti, přírodě a přátelství (Liduščiny prázdniny, Proč bychom se netěšili?, Z   kraje Psohlavců aj.). Napsala i několik divadelních her pro děti (Pohádka o jaru, Radosti zimy aj.), které také počítaly s   dětskými herci. Tvořila zejména příležitostnou jednoduchou poezii (sbírka Kytice básní příležitostných). Dokladem její jemné duše bylo i několik milostných básní a veršů opěvujících dobro a krásno, např. ve sbírce Vlčí máky, kterou uspořádala krátce před svou smrtí. K vydání této sbírky došlo teprve díky sestře Albíně. Přispívala do různých novin a časopisů (Besedy lidu, Květy mládeže, Malý čtenář, Zlatá Praha, Ženský svět, Zvon). Někdy používala pseudonym Věra Toužimská, ale známá je pod jménem Herma, přestože byla pokřtěná Hermina Terezie.
Osobní fond Hermy Pilbauerové obsahuje vlastní a rodinné doklady, korespondenci vlastní přijatou a odeslanou a korespondenci rodinnou (přijatá korespondence sestry Albíny Pilbauerové). V   oddíle rukopisy vlastní je řazena poezie (básnické sbírky a jednotlivé básně, koncepty a pracovní materiály k   veršům), próza (zajímavé jsou články vztahující se k   historii Smíchova, drobné povídky a črty), divadelní hry a deníkové záznamy a poznámky. Následují rukopisy cizí (např. zdobené památníky), tisky a výstřižky, kde jsou převážně její vlastní texty otištěné v   různých novinách a časopisech, texty cizí, fotografie a několik varií, mezi nimž jsou i kresby Hermy Pilbauerové.
Fond získal archiv Národního muzea v   letech 1933 - 1935 (č. př. 369/33, 53/35, 383/35, 503/35), je uložen ve 4 archivních kartónech a zahrnuje období 1815 - 1935.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace