Literární archiv Památníku národního písemnictví - Dušek Vavřinec Josef

Vyhledávání:
VAVŘINEC JOSEF DUŠEK
(1858-1911)Narodil se 5. listopadu 1858, zemřel 17. března 1911. Po studiích na reálném gymnáziu v rodné Praze vstoupil do semináře, ale brzy z něho odešel na filozofickou fakultu Karlovy univerzity, kterou absolvoval v r. 1884. Během studií pobyl jeden semestr i na   univerzitě v Lipsku a odbyl si vojenskou službu. Již v těchto letech vědecky publikoval, místo však nemohl nalézt, a proto přijal nabídku, aby uspořádal městský archiv v Lounech. Pracoval také v pražském městském archivu.
Od r. 1885 působil jako středoškolský profesor dějepisu, zeměpisu a češtiny na   různých ústavech (reálka v Karlíně, gymnázium v Truhlářské ulici v Praze, v Příbrami a od   r. 1896 na Vinohradech, kde setrval až do penzionování v r. 1909).
Činně se účastnil veřejného života, zvláště v období konání Národopisné výstavy 1895, na jejíž přípravách se významně podílel. Věnoval se i národopisné činnosti a sbíral lidové písně. Mnoho práce vykonal ve stavovské organizaci profesorské, zvláště se zasloužil o   zlepšení situace mladých suplentů. Hodně také cestoval (Rusko, Řecko, Itálie atd.) a své dojmy z cest uveřejňoval v tisku.
Nejvýznamnější jsou Duškovy práce jazykovědné. Věnoval se studiu českých dialektů, zvláště na jihu země. Jeho práce z tohoto oboru vycházely v Rozpravách České akademie.
Bibliografii jeho prací otiskl částečně Ant. Havlík jako součást nekrologu V J. Duška v   Almanachu České akademie 1912.
Pozůstalost Vavřince Josefa Duška zdědil jeho synovec MUDr. Václav Merhout, který ji dobře uchoval a výběr z Duškovy korespondence předal v r. 1959 do Literárního archivu Národního muzea v Praze. Po Merhoutově smrti získal Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze jeho literární pozůstalost, v níž byla další část písemností V. J. Duška. (osobní a rodinné doklady, část korespondence a rukopisů aj.). Tak byla opět celá literární pozůstalost Duškova sjednocena a k ní připojena je pozůstalost V. Merhouta.
První část pozůstalosti V. J. Duška zpracoval v r. 1963 Jan Wagner, fond přepracoval v r. 1973 Karol Bílek. Pozůstalost je uložena v 6 archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 57/59 a 70/72 a v   tomto soupisu je popsána celá ve stavu k   roku 1975. Zahrnuje období 1853 – 1959.
Z pozůstalosti byla vyčleněna část tisků, fotografií a pohlednic, které byly přeřazeny do  příslušných sbírek LA PNP.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace