Literární archiv Památníku národního písemnictví - Dvořák Vilém a Dvořák Karel

Vyhledávání:
Vilém Dvořák
(1886-1937)
Karel Dvořák
(1893-1950)

Vilém Dvořák se narodil 29. dubna 1886 v Praze. Zemřel v listopadu roku 1937 v Praze. Po studiích se stal tajemníkem, pak profesorem Státní umělecko-průmyslové školy v   Praze. Byl výtvarným kritikem a estetikem. Od roku 1919 byl redaktorem Stylu. Psal články a recenze do Noviny, Kmenu, Kritiky, Volných Směrů, Stylu a Výtvarné Práce. Napsal řadu delších studií, z nichž nejznámější jsou: Teoretikové soudobé architektury, K architektonické a výtvarné práci, K historickému a slohovému vývoji vazby knižní v době renesance a baroku, O   některých otázkách teoretické a praktické estetiky. Roku 1926 byl vyznamenán francouzským ministerstvem veřejného vyučování a krásných umění.
Vilém Dvořák se roku 1915 oženil s Amalií Krejčovou, dcerou filozofa, univerzitního profesora Františka Krejčího, jež byla vynikající recitátorkou. Byla též politicky činná. Zemřela roku 1920. Také druhá manželka Viléma Dvořáka, Anna Dvořáková, pracovnice Univerzitní knihovny v Praze, byla známou osobností veřejného života. Její pozůstalost je taktéž zahrnuta v pozůstalosti Viléma Dvořáka. Zemřela roku 1954.
Akademický sochař Karel Dvořák, bratr předešlého, se narodil 1. ledna roku 1893 v   Praze. Zemřel 28. února 1950 v Praze. Podobně jako jeho bratr se stal profesorem Státní umělecko-průmyslové školy. Avšak na rozdíl od Viléma, který byl výtvarným teoretikem, stal se Karel Dvořák známým sochařem. Kromě řady soch a sousoší (např. sousoší sv. Cyri1a a   Metoděje na Karlově mostě), vytvořil mnoho psychologických portrétů současných i   historických osobností (sv. Václav, J. Štursa, V. Špála, J. Pečírka aj.) a alegorických plastik (Sen, Tragédie, Život a osud, Poezie). Tvořil také keramiku v duchu lidového umění. Známé jsou též jeho kresby. Karel Dvořák je manželem herečky Leopoldy Dostalové. Fond bratří Dvořáků obsahuje pouze korespondenci přijatou a dělí se na 6 částí, které spolu úzce souvisí: 1) korespondence Viléma Dvořáka, 2) korespondence Amalie Krejčové-Dvořákové, první manželky Viléma Dvořáka, 3) korespondence prof. Františka Krejčího (kondolence k   úmrtí jeho dcery Amalie), 4) korespondence Anny Dvořákové (kondolence k úmrtí Viléma Dvořáka), 5) korespondence Karla Dvořáka a 6) korespondence Růženy Kulišové, sestry Anny Dvořákové.
Jde většinou o projevy gratulační a kondolenční od osobností našeho veřejného života. Přesto obsahují nejednu zajímavou charakteristiku osob a detail týkající se života adresátova.
Pozůstalost rodiny Dvořákovy byla získána koupí a je uložena ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 107/70 a 55/74. Zahrnuje období 1908 – 1955.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace