Literární archiv Památníku národního písemnictví - Dvořáková Barbora

Vyhledávání:
Barbora Dvořáková
(1849-1941)

Narodila se 10. října 1849, zemřela 8. července 1941. Jako ošetřovatelka z povolání se starala o Jaroslava Vrchlického v posledních letech jeho života. Pozůstalost Barbory Dvořákové obsahuje kromě jejích vlastních osobních dokumentů a korespondence fragmenty básní a dopisů Jaroslava Vrchlického, které psala podle jeho diktátu. Pro biografii Vrchlického je tu nejcennější sešit s popisem průběhu jeho choroby a vůbec jeho života v letech 1904 - 1908, jak jej viděla Barbora Dvořáková.
K pozůstalosti je připojena korespondence Marie Dvořákové (dcery B. Dvořákové), několik knih z knihovny J. Vrchlického (některé s dedikacemi) a časopisecký a výstřižkový materiál. Pozůstalost získal literární archiv r. 1964 při reorganizaci fondů Památníku národního písemnictví. Je uložena ve dvou kartónech pod přírůstkovými čísly 28/57 a 74/64. Zahrnuje období 1868 – 1942.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace