Literární archiv Památníku národního písemnictví - Poláček Václav

Vyhledávání:
Václav Poláček
(1898-1969)


Narodil se 21. 4. 1898 v Rokycanech, zemřel 13. 4. 1969 v Praze. Spoluzakladatel a ředitel Družstevní práce, nakladatel.
Po ukončení studia na střední průmyslové škole v Plzni odešel do Prahy, kde byl za 1. světové války tajemníkem socialisty a družstevníka Františka Modráčka, spolupracoval
s časopisem Var.
Roku 1922 inicioval založení nakladatelství Družstevní práce a stal jeho představitelem. Zasloužil se o vytvoření pevných základů významné kulturní instituce, která se zapsala do povědomí veřejnosti.
Bohužel již brzy po vzniku nakladatelství se začaly mezi ním a ostatními členy správní rady projevovat rozpory, které se časem stupňovaly.
Od 1. 1. 1926 byl Václav Poláček zaměstnán v nakladatelství Aventinum, ale už 1. 7. 1927 opět vykonával funkci tajemníka Družstevní práce. 3. 2. 1928 mu byl udělen titul ředitele. Neshody pokračovaly, a tak k 1. 9. 1934 Václav Poláček z Družstevní práce odešel.
Ještě téhož roku založil svůj vlastní podnik - Pražské nakladatelství, které za sedm let své činnosti zaměřené na uměleckohistorickou práci pevně zakotvilo v předválečném kulturním dění. Další rozvoj nakladatelství bohužel přerušila změna v politickém vývoji republiky.
Fragment literární pozůstalosti Václava Poláčka obsahuje především rozsáhlou korespondenci s E. Bassem, J. Johnem, J. Mahenem, F. X. Šaldou a R. Těsnohlídkem, doplněnou pouze několika jednotlivinami rukopisů cizích, tisků, výstřižků a fotografií.
Pozůstalost získal literární archiv Národního muzea a později literární archiv Památníku národního písemnictví postupně pod přírůstkovými čísly 127/41, 208/44, 7/50, 12/58, 14/60, 131/60, A 335/60, 100/68, 115/68, 7/69, 41/69, 49/69, 61/90, 38/93. Jednotlivé přírůstky zpracovali zaměstnanci Památníku národního písemnictví, zrevidovala, úvod a soupis sestavila Magdaléna Šrůtová. Je uložen ve dvou archivních kartónech, zahrnuje období 1884 - 1969.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace