Literární archiv Památníku národního písemnictví - Entner Hanuš

Vyhledávání:
Hanuš Entner
(1902-1986)

Narodil se v roce 1902, zemřel v roce 1986.
       Za první republiky pracoval jako úředník na Ministerstvu dopravy. Patřil k obdivovatelům bratří Mrštíků. Napsal příručku o Lotyšsku, ovládal lotyšský jazyk a překládal z něj.
       V roce 1929 se oženil. Více o jeho životě a díle nelze zjistit.
       Osobní fond H. Entnera obsahuje převážně korespondenci např. s Maryšou Šáreckou-Radoňovou, Adolfem Veselým aj. V pozůstalosti se též nachází sbírka pohlednic pocházející z korespondence rodiny Mrštíků a soubor tisků a recenzí týkajících se tvorby Viléma a Aloise Mrštíků. Písemnosti doplňuje několik fotografií českých umělců.
       Literární pozůstalost Hanuše Entnera získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1992, je uložena ve 2 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 66/92 a zahrnuje období 1897 - 1962.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace