Literární archiv Památníku národního písemnictví - Erben Josef Ladislav

Vyhledávání:
Josef Ladislav Erben
(1888-1958)


Narodil se 27. 6. 1888 v Praze na Žižkově, zemřel 11. 10. 1958 v Melbourne v Austrálii, kde je také pohřben. Cestovatel.
Vystudoval nižší reálku, pak praktikoval v otcově obchodě, ale již od mládí cestoval, nejprve po Evropě, později po celém světě. Zamiloval si zvláště Jižní Ameriku a Austrálii, ale nezapomínal na svou vlast. Přispíval různými články do českých obrázkových časopisů (Světozor, Zlatá Praha, Širým světem) a vydal několik cestopisných knih, čerpajících z jeho cest Jižní Amerikou.
Archivní fond Josefa Ladislava Erbena tvoří pouze rodinná kronika, kterou psal od roku 1950 jeho bratr Václav Erben. Ve dvou svazcích jsou údaje o jednotlivých členech rodu, zápisy jsou doplněny vlepenými doklady, dopisy, fotografiemi, tisky a výstřižky.
Osobní fond získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1982, je uložen v jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1857 - 1979.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace