Literární archiv Památníku národního písemnictví - Fastrová Olga

Vyhledávání:
Olga Fastrová
(1876-1965)


Narodila se 17. 1. 1876 v Praze, zemřela 8. 8. 1965 v Praze.
Novinářka, prozaička, překladatelka z francouzštiny a němčiny.
Pocházela z rodiny poštovního úředníka. Vystudovala Státní ústav pro vzdělávání učitelek v Praze a do roku 1898 se také učitelskému povolání na obecných školách v Rokycanech a Modřanech věnovala. Po svatbě se spisovatelem Ottou Fastrem, s kterým měla tři dcery (např. pozdější překladatelku Jarmilu Fastrovou), opustila pedagogickou praxi a pomáhala manželovi s vydáváním Divadelních listů. Přispívala i do Národní politiky (od roku 1905) a samostatně redigovala různé ženské časopisy. Při tom stihla překládat dramata i romány z francouzštiny a němčiny.
Žurnalistiku neopustila ani i po smrti svého manžela roku 1907, naopak se stala první českou profesionální novinářkou. V redakci Národní politiky působila od roku 1910 nepřetržitě až do svého odchodu do důchodu roku 1936. V těchto novinách založila i speciální rubriku pro ženy, ve které se zabývala módou, vedením domácnosti, emancipací i společenskou výchovou. Pod články se podepisovala pseudonymem Yvonna, který se stal symbolem životního stylu české buržoazní společnosti. K jejím zálibám patřilo i cestování a o způsobu života v cizině napsala také řadu článků.
Olga Fastrová napsala během svého života několik románů týkajících se především ženské otázky. Po vydařených dílech (např. Pozdě, Fata morgana, Pro dobré jméno, Zdenino štěstí) přešla její tvorba postupně do nenáročných milostných příběhů.
Osobní fond Olgy Fastrové obsahuje především korespondenci vlastní přijatou (jednotlivé dopisy od Jakuba Arbese, Eduarda Basse, Růženy Jesenské, Aloise Jiráska, Elišky Krásnohorské, Josefa Svatopluka Machara, Heleny Malířové, Arne Nováka, Vlasty Pittnerové, Karla Václava Raise, Anny Marie Tilschové aj.), korespondenci Otty Fastra a rukopisy Olgy i Otty Fastrových. Ve velkém počtu jsou zastoupeny i výstřižky otištěných článků Olgy Fastrové a její portrétní fotografie.
Osobní fond Olgy Fastrové získal literární archiv Památníku národního písemnictví roku 1983 a byl zpracován pod přírůstkovým číslem 81/83. Fond je uložen ve 4 archivních kartonech a zahrnuje časové rozmezí 1868 - 1977.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace