Literární archiv Památníku národního písemnictví - Feigl Ernst

Vyhledávání:
Ernst Feigl
(1887-1957)


O Ernstu Feiglovi je poměrně málo známo, ačkoliv na počátku 20. let tohoto století patřil k okruhu německo - židovských spisovatelů kolem F. Kafky a M. Broda. Narodil se v Praze 5. 6. 1887 a zemřel tamtéž 2. 1. 1957. Pocházel z pražské židovské středostavovské rodiny. Bratr Hugo byl odborníkem na výtvarné umění a majitelem známé pražské galerie, bratr Fritz byl malířem pražského gheta, členem spolku Mánes. Ernst po ukončení gymnázia pracoval jako redaktor v Prager Tagblattu, kde v rubrice Ze soudní síně pravidelně uveřejňoval soudničky pod značkou -ei-. Jako spisovatel poprvé vystoupil v roce 1918, kdy byla v Uranii veřejně čtena jeho dramatická filozofická báseň Don Juan, která se dokonce dočkala premiéry v pražském německém divadle. Po premiéře však byla z programu stažena. Ve fondu se zachoval přetisk rukopisu připravený pravděpodobně pro potřebu divadelního nastudování. K této básni se zřejmě vztahuje ocenění Franze Kafky citované M. Brodem v knize Der Prager Dichterkreis. Podle sdělení L. Broda byl E. Feigl předlohou pro hrdinu románu Rebellische Herzen od Maxe Broda. Německé divadlo uvedlo ještě další Feiglovu čtyřaktovku Fremde v roce 1920. V témže roce se oženil s Augustou Anfori pocházející z německé pražské katolické rodiny. Toto manželství ho zachránilo před deportací za okupace.
Ve fondu je ještě uloženo několik rukopisných sešitů s verzí básně Heimweg, výstřižky článků o Feiglovi a jeho fejetonů. Byl získán v roce 1968 koupí od L. Broda, je uložen v jednom archivním kartónu a zahrnuje časové rozmezí 1918 - 1951. Zpracován je pod přírůstkovým číslem 14/68.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace