Literární archiv Památníku národního písemnictví - Prádler Václav

Vyhledávání:
Václav Prádler
(1915-1989)


Narodil se 25. 7. 1915, zemřel 25. 7. 1989 v Turnově. Redaktor a kulturní pracovník.
V mládí pracoval jako dělník, ale po úraze, kdy přišel o pravou ruku, začal koncem třicátých let působit jako pracovník městské turistické kanceláře v Turnově. Přitom byl i zpravodajem Československé tiskové kanceláře a dopisovatelem řady periodik, především Pojizerských listů. Po válce pracoval jako vedoucí kanceláře Čedoku v Turnově.
Po celý život se aktivně účastnil kulturního života ve městě, zvláště v oblasti ochotnického divadla a knižní kultury. Měl velkou sbírku bibliofilských tisků, zvláště miloval díla bratří Čapků. Spolupracoval s malíři Karlem Vikem a Karlem Kinským a dalšími osobnostmi z Turnovska, ale stýkal se i s umělci pražskými.
Fragment jeho písemné pozůstalosti získal literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze roku 1979. Je uložen v jednom archivním kartónu a je zpracován pod přírůstkovým číslem 69/79. Obsahuje malou část korespondence (Josef Čapek, Artuš Černík, Leopolda Dostalová), rukopis povídky Josefa Knapa a dokumentační sbírku tisků a výstřižků k životu a dílu bratří Čapků.
Zahrnuje písemnosti z období 1917 - 1989.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace