Literární archiv Památníku národního písemnictví - Field T. R.

Vyhledávání:
T. R. Field
(1891-1969)


T. R. Field se narodil 23. dubna 1891 v Praze jako deváté dítě v rodině lékaře Karla Damiána Rosenfelda půl roku po otcově smrti. Byl pokřtěn jako Theodor Adalbert Rosenfeld. V roce 1923 se nechal oficiálně přejmenovat na Bohdana Vojtěcha Šumavanského. Jméno T. R. Field používal jako pseudonym.
Jeho otec byl synem židovského rabína ve slovenském Hlohovci. Působil jako lékař - důstojník v námořnictvu, později ordinoval ve Vídni a v Praze. Matka pocházela z Domažlicka, kam se rodina po smrti otce přestěhovala.
Vzdělání dokončil Field v Praze, kde úspěšně vystudoval gymnázium a s vyznamenáním absolvoval obchodní akademii. Po dokončení studií v Praze se roku 1912 vydal na cestu do Anglie, kde se naučil výborně anglicky. V roce 1916 se oženil s Vilémou Křepinskou, starší o osm let. Společně krátkou dobu provozovali malou vinárnu Taverna.
První světové války se Field zúčastnil jen krátce. Již v roce 1917 byl z armády propuštěn, pravděpodobně ze zdravotních důvodů. Po válce střídal různá zaměstnání, byl korektorem, zaměstnancem mezinárodní společnosti dopravy Cunard Line a také se věnoval překládání odborné literatury. Druhou světovou válku prožil v Praze. Jen díky tomu, že získal slovenské občanství, nezahynul v koncentračním táboře. Ani po válce soustavně nepracoval, občas překládal a dostával jednorázové podpory od Svazu československých spisovatelů. Se svou druhou manželkou Štěpánkou žili většinu času ve velké bídě. V roce 1954 byl na několik měsíců hospitalizován v bohnické psychiatrické léčebně. Zemřel 4. srpna 1969 na infarkt.
Fieldova aktivní literární dráha začala ve dvacátých letech. V roce 1929 publikoval jedny ze svých prvních vtipů a epigramů ("zádrhelů") v levicově orientovaném humoristickém časopise TRN a spolupracoval s humoristickým časopisem Dobrý den Karla Poláčka. Ve třicátých letech vydal tři básnické sbírky: Kosočtverce na ohradách (1930), Kruhy pod očima (1933) a Lomikel na dlásnech (1937). V těchto sbírkách se Field představil jako satirik, epigramatik a ironik a navázal na humoristickou tradici časopisu TRN.
Kromě humoristických a satirických básní Field celý život pracoval na svérázné nauce Prakršno o bohu kanálů Lomikelovi. Pro Prakršno Field vymyslel vlastní onomatopoický slovník, zalidnil ho bájnými příšerami a doplnil kresbami a dřevořezbami.
Po válce mu vyšlo několik básní v časopise Nový život, v Básnickém almanachu z     roku 1953 a v Plameni. Na konci šedesátých let se v časopise Divoké víno rozpoutala polemika o Krhútské kronice Ervína Hrycha, inspirované Prakršnem.
Největší pozornosti se Fieldovi dostalo až v devadesátých letech. Péčí Petra Kovaříka, který Fielda nově objevil pro literární veřejnost, vyšly čtyři výbory (Morodochium, Lomikel a jiné zádrhele, Gottwaldovi do ouška, Odysea nočního buditele) a Bohnická divadelní společnost zpracovala některé básně dramaticky.
Literární pozůstalost T. R. Fielda zakoupil LA PNP v roce 1996. Při zpracování fondu, jenž se po převzetí nacházel ve velmi chaotickém a nepřehledném stavu, jsme se snažili co největší měrou dodržet původní uspořádání autora. Zachovali jsme řazení básní do jednotlivých oddílů tak, jak si je na deskách nadepsal autor. Významnější jednotlivé básně jsme řadili abecedně. Koncepty a básně špatně čitelné jsme uspořádali do větších konvolutů.
Pozůstalost obsahuje větší část Fieldovy literární tvorby, většinou až z doby po druhé světové válce. Zbývající část pozůstalosti je roztroušena mezi přáteli a známými, nebo se ztratila (např. Prakršno). Fond obsahuje soubory básní, které uspořádal Field, některé s     největší pravděpodobností za účelem uveřejnění (Hora et collabora, Šídlo v pytli). Velkou část básnické pozůstalosti tvoří koncepty, tužkou psané básně na malých útržcích papíru, na jídelních lístcích, na účtech, na ubrouscích apod.
Mezi dokumenty je zajímavý vlastní životopis T. R. Fielda a lékařská zpráva MUDr.Kölbela o Fieldově zdravotním stavu.
Dochovaná korespondence je poměrně rozsáhlá. Obsahuje především korespondenci od přátel a známých, např. bohatě ilustrované dopisy od překladatele Arna Krause, které posílal Fieldovi do psychiatrické léčebny. Velkou část korespondence rodinné zaujímají dopisy adresované Štěpánce, druhé manželce T. R. Fielda.
Mezi rukopisy se nachází velké množství básní dosud nepublikovaných, např. velmi obscénní epická báseň Skládání o čackém Výhoňovi a luzném Buziáškovi, a mnoho konceptů.
Pozoruhodnou výpověď o Fieldovi najdeme ve stolních kalendářích z let 1950 - 1968, které si vedl jako deníky.
V kartónu s kresbami najdeme mimo jiné sadu vykládacích karet s výjevy z krhútské mytologie.
Fond je uložen ve čtrnácti archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 05/96 a obsahuje 3 872 archivních jednotek. Zahrnuje období 1904 – 1970.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace