Literární archiv Památníku národního písemnictví - Figulus Jiří Viktor

Vyhledávání:
Jiří Viktor Figulus
(1858-1927

.Potomek J. A. Komenského ze sedmého pokolení. Narodil se 23. 1. 1858 ve Frankensteinu v Pruském Slezsku, kde byl jeho otec lékařem.
Po studiích na gymnáziu a vyšší průmyslové škole odjel v březnu 1880 do Jižní Afriky. Začínal v Kapském Městě jako zámečník, poté pracoval jako obchodní příručí, farmář, obchodník. Za burské války dosáhl hodnosti kapitána, byl raněn, zajat Angličany a odvezen do zajateckého tábora na Ostrově Svaté Heleny. Po uzavření míru 1901 se vrátil do Krugersdorfu a věnoval se veřejné činnosti. Jeho pokus o samostatné podnikání – založení elektrotechnické dílny – skončil neúspěšně a Figulus byl nucen vydělávat si jako strojník v dolech na zlato.
Oženil se s krajankou z Pruského Slezska Annou Luisou Kloseovou.
Během 1. světové války se přihlásil dobrovolně do britské armády, získal hodnost štábního šikovatele, ale posléze byl pro pokročilý věk vojenské služby zproštěn. V dalších letech pracoval opět jako strojník v cínových dolech.
V červnu 1921 se vrátil do Prahy, aby zajistil dceři Gertrudě (narozené 1912) výchovu v zemi svého slavného předka.
V lednu 1922 se sám vrátil do Jižní Afriky, ale na podzim téhož roku přijal nabídku zaměstnání z Prahy a odjel do Československa definitivně. Stal se konzulem ministerstva obchodu.
V roce 1924 přijal i s dcerou Gertrudou československé státní občanství. Za spolupráci se spojeneckou britskou armádou mu byl přiznán charakter čs. legionáře.
Jiří Viktor Figulus zemřel 27. 7. 1927 v Praze. V poslední vůli odkázal dceři Gertrudě rodinný klenot – diamantový prsten, který daroval J. A. Komenský dceři Alžbětě při její svatbě s kazatelem a později biskupem českobratrským Petrem Figulusem–Jablonským. Tento prsten dědil v každém pokolení nejmladší syn. J. V. Figulus odkázal prsten dceři Gertrudě s podmínkou, že do jejího 20. roku má zůstat v uschování Národní rady československé.
Pozůstalost Jiřího Viktora Figuluse byla vyčleněna z pozůstalosti Stanislava Loma, kterou získal Památník národního písemnictví darem od Českého literárního fondu, a je uložena v 1 kartónu pod přírůstkovým číslem 36/72. Zahrnuje období 1841, 1921 – 1938

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace