Literární archiv Památníku národního písemnictví - Flajšhans Václav

Vyhledávání:
Václav Flajšhans
(1866-1950)


Narodil se 1. července 1866 v Praze, zemřel 21. listopadu 1950 v Praze.
Jazykovědec a literární historik, představitel filozofické školy Gebauerovy. Aktivní účastník sporů o pravost RKZ, znalec a editor staročeských památek, díla Husova a Dobrovského.
Po maturitě na městské střední škole pražské (1885) studoval českou a klasickou filologii na pražské filozofické fakultě (doktorát získal 1894 prací Počátky literární činnosti Josefa Dobrovského). Od roku 1893 až do svého penzionování působil jako profesor na gymnáziu v Praze na Vinohradech. S podporou Svatoboru podnikl V. Flajšhans několik studijních cest do zahraničí (Švédsko a Rusko, 1897, Kostnice, 1899). Pedagogickou a badatelskou práci spojoval jako autor fejetonů v Národních listech.
Flajšhansovo rozsáhlé filologické dílo zahrnuje vedle literární historie a kritiky zejména starou češtinu a českou onomastiku. Pracoval v pravopisné komisi a až do konce života rozvíjel mnohostrannou ediční činnost.
Po řadu let se věnoval bádání o životě a díle J. Husa: Literární činnost M. Jana Husi, Mistr Jan řečený Hus z Husince, Husova Postila, Husovo umění slovesné. Další okruh literárně historické činnosti se týkal života a díla J. Dobrovského. Nově osvětlil spory Dobrovského s Thámem a k jubilejnímu roku 1929 přispěl spisem Modrý abbé, pojednávajícím o Dobrovském a jeho významnějších vrstevnících.
Literární pozůstalost je uložena pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 1/66 – 51/84. Zahrnuje období 1894 - 1948. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1959 (1 kartón).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace