Literární archiv Památníku národního písemnictví - Fleischmann Adam

Vyhledávání:
Adam Fleischmann
(1841-1915)


Narodil se 27. listopadu 1841 v Bavorově a zemřel 23. května 1915 v Jičíně. Pohřben je v Písku.
Studoval gymnázium v Písku a akademické gymnázium ve Vídni. Ve studiích pokračoval na vídeňské univerzitě - obor klasická a slovanská filologie. V roce 1869 začal vyučovat latinu a řečtinu ve Vídni, později v Olomouci a v Hradci Králové. Roku 1877 se stal ředitelem gymnázia v Kolíně. O čtrnáct let později, roku 1891 nastoupil na ředitelské místo na gymnáziu v Jičíně. V této funkci vystřídal Františka Lepaře, se kterým navázal úzké přátelství. Ve školní kronice se o Adamu Fleischmannovi mj. píše: „ ... přejímal ... 6) Budovu školní, konstatovány škody na krytbě budovy, obou věží; porouchaný vodovod; sklepy v traktu jižním vlhky, od kry proryty. 7) Botanickou zahradu zbujnělou z nedostatku dotace na její opatření.“
Na jičínském gymnáziu působil opět čtrnáct let a roku 1905 odešel do důchodu, který strávil v Jičíně. Rodina bydlela v Tyršově ulici. Během svého působení na gymnáziu zavedl tělocvik jako povinný předmět a vyučoval také těsnopis. Působil také jako starosta Spolku na podporování chudých žáků gymnázia.
Oženil se s Eleonorou rozenou Kratochvílovou a měli pět dětí: Antonín (narozen 1878) se stal gymnaziálním profesorem. Za první světové války byl na frontě v Haliči a pak sloužil u československých legií v Rusku. Domů se vrátil roku 1920 a od roku 1921 působil jako profesor na jičínském gymnáziu. Do důchodu odešel k 30. červnu 1934. Vladimír (1880) vystudoval práva a byl zemským advokátem v Praze. Branislav (1885) působil jako profesor na gymnáziu v Písku. Blažena (1889), provdaná Maťáková, žila v Jičíně. Václav (1891) se stal lékařem. Po návratu z italských bojišť první světové války se usadil v Praze.
Fond obsahuje především vzájemnou rodinnou korespondenci mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci. Většinou jde o korespondenci z období první světové války. Materiál je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 257/96. Zahrnuje období 1892 – 1920.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace