Literární archiv Památníku národního písemnictví - Foerster Josef Bohuslav

Vyhledávání:
Josef Bohuslav Foerster
(1859-1951)


Narodil se 30. prosince 1859 v Praze, zemřel 29. května 1951 ve Vestci u Staré Boleslavi.
Byl synem Josefa Foerstera, potomka učitelského muzikantského rodu z Osenic na Jičínsku. Po vystudování vyšší reálné školy v Praze vstoupil na pražskou techniku, kde měl studovat chemii, ale zároveň se vzdělával i hudebně ve varhanické škole. Později se rozhodl věnovat se pouze hudbě. Od roku 1881 byl varhaníkem a pak ředitelem kůru u P. Marie Sněžné v Praze a od roku 1884 zároveň hudebním referentem Národních listů.
V roce 1888 se oženil a následoval svou ženu, slavnou operní pěvkyní Bertu Lautererovou (1869 - 1936), roku 1893 do Hamburku a roku 1903 i do Vídně. Pobyt v zahraničí působil nepříznivě na jeho uměleckou popularitu u nás. Umělecký styk se omezoval jen na občasné provedení jeho větších děl, ostatní produkce nebyla příliš známa. Ani jeho dramatické dílo u nás nedosáhlo do roku 1900 větší popularity; byly to opery Debora na slova Jaroslava Kvapila, nejznámější Eva, později Jessika, Nepřemožení, Srdce a Bloud i několik scénických hudeb.
Do symfonické tvorby vnesl spolu s autobiografickým rysem prvek náboženský, v české hudbě naprosto nový. Mizí obsahový rozdíl mezi symfonií a symfonickou básní, obě kategorie splývají v jedno. Ve své klavírní a písňové tvorbě Foerster procházel evropským stadiem hudebního impresionismu.
Pro český hudební život byla významná především jeho tvorba písňová a sborová. Její nadšené přijetí u nás způsobilo dokonce to, že byl pokládán jednostranně za skladatele sborového.
K přátelům J. B. Foerstera patřili Gustav Mahler, P. I. Čajkovskij, Edmond Grieg, Jan Neruda, Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický, Antonín Dvořák.
Ve vídeňském hudebním světě zaujímal významné místo jako skladatel, pedagog, spisovatel a kritik. Jeho tamní pobyt přinesl živější styk s českým hudebním prostředím; z Čech za ním přicházeli mladí skladatelé, aby se pod jeho vedením zdokonalili (K. B. Jirák, V. Kálik aj.).
V roce 1919 přesídlil do Prahy a přijal místo profesora hudební teorie a skladby na konzervatoři.
Bolest z úmrtí jediného syna v roce 1921 vyjadřuje Pátá symfonie. Foerster se s tragickou událostí dokázal vyrovnat a radostnější tóny zní v Jíčínské suitě pro orchestr z roku 1923, jejímž podnětem bylo ochotnické provedení Evy v Jičíně. S krajem jeho předků, zvláště s Jičínem, ho pojilo přátelství s rodinou advokáta dr. Františka Volfa. Jarmila Královcová-Volfová měla velký vliv na jeho tvorbu v meziválečném období. Vzpomínky na svého děda, učitele v Osenicích, vložil do Osenické suity z roku 1926.
Foersterova umělecká činnost se neomezovala pouze na oblast hudební. Byl i velmi obratným a vyspělým malířem a spisovatelem. Svou žurnalistickou činnost rozšiřoval o větší odborné stati, psal studie do hudebních časopisů, uveřejňoval vzpomínky ze života. Básnické nadání se projevilo v tvorbě textů k operám a básněmi v próze na hudební témata.
Později vydal J. B. Foerster vybrané soubory svých literárních prací a vzpomínek ve sbírkách Stůl života, Stopy v písku času a paměti pod názvem Poutník, Poutníkovy cesty a Co život dal.
Jeho rozsáhlá umělecká a veřejná činnost se setkala s uznáním celého národa. V roce 1929 ho Karlova univerzita jmenovala čestným doktorem filozofie a v roce 1931 byl zvolen prezidentem České akademie věd a umění v Praze. Z této funkce odstoupil v roce 1938. V roce 1945 se stal národním umělcem.
V literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze je zachován fragment písemné pozůstalosti J. B. Foerstera. Podstatnou část tvoří korespondence, kterou J. B. Foerster zaslal svým rodičům, sestře Boženě a dalším příbuzným. Z rukopisů jsou zachovány koncepty jeho veršů, II. díl Poutníkových cest a soubor esejů Řecká váza. Písemná pozůstalost je uložena ve 3 archivních kartónech. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1988 (2 kartóny), zahrnuje časové rozmezí let 1878 – 1951. Fond je uložen pod více přírůstkovými čísly v rozmezí 232/32 - 15/99.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace