Literární archiv Památníku národního písemnictví - Prokeš Jaroslav

Vyhledávání:
Jaroslav Prokeš
(1895-1951)


Narodil se 11. 1. 1895 v Kněžicích u Poděbrad, zemřel 30. 3. 1951 v Praze.
Český historik a archivář.
Vystudoval českou univerzitu v Praze a pod vlivem svého učitele V. Novotného se začal věnovat náboženským dějinám doby husitství. Po krátkém působení na středních školách se stal roku 1919 zaměstnancem Archivu ministerstva vnitra, v němž od roku 1934 působil jako ředitel. Bohaté archivní materiály k dějinám správy a hospodářství pobělohorské a osvícenské doby obrátily Prokešův zájem ke studiu těchto období novějších dějin. Od roku 1928 přednášel na Univerzitě Karlově československé dějiny jako docent, od roku 1935 jako mimořádný profesor; od roku 1932 i na státní škole archivní. Redigoval několik časopisů. Knižně vydal materiálově přínosné Počátky České společnosti nauk do konce 18. století a řadu popularizačních prací (Jan Žižka z Trocnova a jeho doba, Československé dějiny nové a novější, Dějiny Prahy).
Fragment osobního fondu Jaroslava Prokeše tvoří především rukopisy jeho přednášek a odborných studií o době husitské, pobělohorské a osvícenské a rukopisy Prokešova učitele Václava Novotného. Dále fond obsahuje doklady, korespondenci, tisky a novinové výstřižky svědčící o Prokešově přednáškové činnosti v Praze i na venkově.
Podstatná část osobního fondu (16 kartonů) je uložena v Archivu Univerzity Karlovy, malý fragment i v Archivu Národního muzea.
Literární archiv Památníku národního písemnictví získal fond Jaroslava Prokeše v roce 1978 (č. př. 51/78). Je uložen ve 2 archivních kartónech a zahrnuje období 1908 - 1938.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace