Literární archiv Památníku národního písemnictví - Purkyně Emanuel

Vyhledávání:
Emanuel Purkyně
(1831-1882)


Narodil se 17. prosince 1831 ve Vratislavi (Polsko), zemřel 23. května 1882 v Bělé pod  Bezdězem.
Byl starším synem význačného fyziologa Jana Evangelisty Purkyně. Prvními učiteli mu byli jeho otec s asistentem dr. Oschatzem, kteří ho seznamovali s přírodovědou, literaturou a hlavními světovými jazyky. Jako dvanáctiletý vstoupil do třetí třídy katolického gymnázia, od  roku 1850 pokračoval v gymnaziálních studiích v Praze, kam odešel s otcem.
V roce 1851 se stal kustodem botanických sbírek Muzea Království českého a současně pomáhal otci při zakládání fyziologického ústavu.
V letech 1852 - 1854 studoval medicínu, v roce 1855 byl jmenován profesorem přírodních věd na lesnickém ústavě v Bělé pod Bezdězem. Vybudoval zde botanickou zahradu, založil herbář a věnoval se vědecké práci, zejména mikroskopické anatomii rostlin a dendrologii.
Od roku 1864 byl členem Společnosti pro výzkum Čech a roku 1878 začal zřizovat v  Čechách síť meteorologických stanic. Byl členem různých vědeckých společností českých, německých a jihoslovanských.
Své vědecké články publikoval především v časopisech Živa, Lotos, přispíval též do  Riegrova slovníku naučného a politickými úvahami do časopisu Politik. Byl - stejně jako jeho otec - typem vzdělance se širokým rozhledem v mnoha oborech.
Písemná pozůstalost Emanuela Purkyně obsahuje doklady (vysvědčení a diplomy); korespondence je hlavně odborná s různými domácími i zahraničními přírodovědci (Ladislav Čelakovský, Josefína Kablíková, Jan Krejčí) a lesníky, další se týká soudobého českého politického života a Jana Evangelisty Purkyně a jeho pozůstalosti. Najdeme zde i zajímavé zprávy o Josefu Mánesovi (dopisy Karla Purkyně a Karla Kutila). Z rukopisů a dalších písemností se zachovalo jen několik jednotlivin.
Celá pozůstalost je uložena ve čtyřech kartónech. Zahrnuje období 1830 – 1890, 1925.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace