Literární archiv Památníku národního písemnictví - Fuchs Rudolf

Vyhledávání:
Rudolf Fuchs
(1890-1942


Narodil se roku 1890 v Poděbradech. Zemřel roku 1942 v Londýně. Náležel ke skupině pražských německo-českých básníků. V lyrice byl souběžníkem expresionismu (Meteor, 1913, Karawane, 1918, dramata).
Brzo se rozhodl, že bude zprostředkovávat Němcům českou literaturu, zejména poezii. Tak vznikly překlady Schlesische Lieder des Petr Bezruč z roku 1917 a Lieder eines schlesischen Bergmannes von Petr Bezruč z roku 1926. Kromě toho vydal téhož roku antologii z novodobé české lyriky Ein Erntekranz aus hundert Jahren tschechischer Dichtung. Překládal z Wolkra, Tomana, Nezvala, Lysohorského, Březiny, O. Fischera aj. Své překlady kromě zmíněné antologie uveřejňoval v časopisech Tvorba, Neue deutsche Blätter aj. Vedle literatury propagoval Fuchs české umění výtvarné jako referent pro výtvarné umění Prager Tagblattu. Tuto funkci zastával šestnáct let. Fuchs uveřejnil též několik literárně-kritických studií o českých básnících. Tak v časopise Das Wort o Bezručovi (Petr Bezruč, ein Dichter wider Willen), přeloženo též do češtiny, a v Internationale Literatur studii o Wolkrovi (Der tschechische Dichter Jiří Wolker). Za války působil Rudolf Fuchs v emigraci v Londýně, kde také zemřel.
Literární pozůstalost Rudolfa Fuchse je velmi fragmentární. Dovídáme se tu o stycích s řadou známých spisovatelů a výtvarníků českých i německých. Fuchs se stýkal právě tak s Bílkem, Březinou, Durychem, O. Fischerem, Jaroslavem Kvapilem, Špálou, Švabinským, Zrzavým, s bratry Čapky, jako s Maxem Brodem, Richardem Dehmlem, Hugo Hofmannstahlem, Franzem Kafkou, Rainer Maria Rilkem, Franzem Werflem, Stefanem Zweigem. Avšak nedostatečný počet přijatých dopisů a fragmentárnost celé pozůstalosti nám nedovoluje nahlédnout hlouběji do těchto styků. Nejdůležitější zachovalá korespondence je 21 dopisů Maxe Broda a 13 dopisů Franze Werfla, pojednávající o překladech Slezských písní, k nimž měl Werfel napsat předmluvu.
V pozůstalosti je též strojopis překladu K. J. Erbena Die Mittagshexe. Pozůstalost je uložena ve 2 kartónech pod přírůstkovým číslem 139/70. Zahrnuje období 1909 - 1937.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace