Literární archiv Památníku národního písemnictví - Gebauer Jan ml.

Vyhledávání:
Jan Gebauer ml.
(1884-1908)


Syn bohemisty Jana Gebauera, historik se zaměřením na diplomatiku, archivář, publicista. Narodil se 10. 9. 1884 v Praze, zemřel 7. 1. 1908 tamtéž.
Studoval na gymnáziu v Praze v Žitné ulici, po maturitě potom historii na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde v roce 1902 získal doktorát, a na univerzitě ve Vídni, kde byl řádným členem Ústavu pro rakouský dějezpyt. Po složení archivářských zkoušek působil až do své předčasné smrti v Archivu Království českého.
Vědecké práce Jana Gebauera ml. jsou věnovány především rozboru listin Jindřicha Korutanského. Jedna z nich byla zveřejněna po jeho smrti ve Věstníku Královské české společnosti nauk pod názvem Některá akta z kanceláře Jindřicha Korutanského (1908). Napsal rovněž německé pojednání, věnované speciální diplomatice listin Jindřicha Korutanského, založené na materiálu z archívů pražských, ze státního archivu vídeňského a jiných zahraničních archivů.
Jan Gebauer ml. byl také, zejména v době svých studií, literárně činný. V různých časopisech publikoval fejetony, úvahy, kritiky, referáty a vzpomínky z cest pod pseudonymem Marius nebo Zuniga.
Fragment osobního fondu Jana Gebauera ml. obsahuje pouze konvolut jeho dopisů Kláře Heyrovské-Hofbauerové, která byla jeho blízkou přítelkyní. Tato zajímavá a obsažná korespondence (37 dopisů z let 1904 – 1907) je doplněna jejími vzpomínkami a zápisníkem
s pamětmi J. Gebauera. Fragment osobního fondu J. Gebauera ml. je uložen v literárním archivu Památníku národního písemnictví v 1 archivním kartónu pod přírůstkovými čísly v rozmezí 41/51 – 8/85. Zahrnuje období 1904 – 1907. Další část fondu je uložena ve Státním ústředním archivu v Praze.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace