Literární archiv Památníku národního písemnictví - Gebauerová Marie

Vyhledávání:
Marie Gebauerová
(1869-1928)


Marie Gebauerová spisovatelka knih pro mládež, románové kroniky a vzpomínek, editorka díla Boženy Němcové, literární historička a překladatelka z  ruštiny se narodila 8.  prosince 1869 v  Pardubicích, zemřela 7. ledna 1928 v  Praze. Byla dcerou filologa Jana Gebauera, vyrůstala v  harmonickém prostředí početné intelektuálské rodiny, od roku 1870 žila v  Praze. Po absolvování vyšší dívčí školy vystudovala Ústav pro vzdělání učitelek, po  maturitě v  roce 1888 se stala mimořádnou posluchačkou filozofické fakulty a zároveň nastoupila učitelské místo na smíchovské dívčí škole, kde byl ředitelem cestovatel a spisovatel J. Kořenský. Od roku 1889 - 1890 byla učitelkou, později ředitelkou dívčí měšťanské školy na Vinohradech. Na podzim roku 1924 odešla ze zdravotních důvodů do  výslužby. Po válce byla členkou čítankové komise a pracovala v  komitétu sdružení Umělecká výchova na Vinohradech. Velmi těžce ji zasáhla smrt dvou nejmladších bratrů (nadějný historik Jan Gebauer zemřel 1908 na tyfus a Jiří Gebauer za války v  italském zajetí), jejichž výchově se po smrti matky jako nejstarší z  dcer věnovala. V  letech 1900 – 1913 procestovala Marie Gebauerová téměř celou Evropu (Francii, Itálii, Dánsko, Německo, Rakousko-Uhersko) a pravidelně trávila prázdniny ve Slovinsku.
Beletristické dílo Marie Gebauerové se dělí na dvě námětově i formálně odlišné části. První z  nich, obsáhlejší a významnější, je v  podstatě autobiografická a memoárová, sem patří knížky těžící ze života a prostředí vlastní rodiny (Jurka, Péťa pes), které znamenaly vpád realismu a psychologie do literatury pro mládež. Vyznačují se velkou pozorovací schopností, porozuměním pro dětskou duši. Dětské románky jsou psány s  poezií, humorem a s  ohledem na rodinnou realitu. Deníkový záznam postřehů, zážitků a epizod je proložen autorčinými úvahami, kterými se obrací přímo nebo nepřímo k  dospělým. Nejdůsledněji užila Marie Gebauerová své kronikářské metody v  poslední, nedokončené knize Rodinné vzpomínky na  Jana Gebauera, která má význam především pro studium bojů o Rukopisy. Druhou část díla Marie Gebauerové tvoří realistické povídky pro mládež, sebrané do několika knih: stojí poněkud ve stínu populárního Jurky. Sem patří i románová kronika patriarchálního selského života ve slovinských Alpách Rod Jurija Klemenčiče, ke které M. Gebauerová čerpala látku ze svých prázdninových pobytů. Ve středu literárněvědného zájmu M. Gebauerové stála Božena Němcová. Edičně připravila její Sebrané spisy, napsala k  nim předmluvy, sebrala a utřídila její korespondenci, zdramatizovala pro loutkové divadlo pohádku Jak Jaromil k  štěstí přišel a vydala několik monografických studií.
Osobní fond Marie Gebauerové je uložen v  literárním archivu ve 14 archivních kartónech pod různými přírůstkovými čísly v  rozmezí 3, 6/28 – 103/67, zahrnuje období 1899 – 1932.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace