Literární archiv Památníku národního písemnictví - Geisslová Irma

Vyhledávání:

Irma Geisslová
(1855-1914)

Irma Geisslová se narodila 6. 7. 1855 v Budapešti, zemřela 27. května 1914 v Jičíně.
Její otec Jan Slavomil Geissel byl železniční úředník a uvědomělý vlastenec. Pocházel ze Štikova u Nové Paky. Matka Marie, rozená Fortová, byla dcerou jičínského měšťana.
O vzdělání Irmy se staral sám otec. Rodina se často stěhovala, až po penzionování otce se roku 1918 definitivně usadila v Jičíně.
Do literatury Irma Geisslová vstoupila již jako devatenáctiletá, kdy v Lumíru otiskla básně ovlivněné poezií V. Hálka. Nerudovým přičiněním vyšla roku 1879 sbírka její intimní lyriky Imortely. Další publikovanou básnickou a prozaickou tvorbu (13 knih) tvořily konvenční vlastenecké romány, novely a rýmovánky pro děti. Velká část její subjektivní lyriky byla kritikou odmítnuta, a tak nebyla publikována, i když předjímala poezii 90. let. Poezie Irmy Geisslové byla znovu objevena až Ivanem Slavíkem v sedmdesátých letech 20. století. Rovněž mnoho jejích básní, her a přednášek zůstalo v rukopisech.
Podrobné biografické a bibliografické údaje o Irmě Geisslové najdeme v Lexikonu české literatury.
Písemná pozůstalost Irmy Geisslové je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 18/89 a obsahuje především rukopisy básní a próz a strojopisné opisy s poznámkami Ivana Slavíka. Zahrnuje období 1883 – 1995.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace