Literární archiv Památníku národního písemnictví - Rejsa z Kolkovic Jan

Vyhledávání:
Jan Rejsa z Kolkovic
(1886-1971)

Narodil se 16. září 1886 v Praze, zemřel v roce 1971. Básník, spisovatel. Zaměstnán jako úředník městské pražské spořitelny.
Publikoval nejčastěji pod pseudonymem Jan Rejsa z Kolkovic, Jan Rejsa Kolkovský či Jan Rejsa Kolkovský z Kolkovic (přídomek podle předků lužického původu). Své básně a novely publikoval od 20. let 20. století.
Spoluredigoval časopisy Dílo a časopis Jednoty výtvarných umělců, dále redigoval Sborník jednoty starých českých rodů a Sborník jednoty potomků pobělohorských exulantů.
Fragment písemné pozůstalosti Jana Rejsy tvoří převážně básnická tvorba, dále drobnější prózy (romaneto, novela, povídka), studie Projekce květin v dějinách malířství a rodopisná studie, která dokládá starobylost rodu Rejsů z Kolkovic (stejně jako výstřižek z deníku Expres z roku 1940). Skromná korespondence dokládá Rejsův zájem na uložení rukopisů v literárním archivu Národního muzea.
Fragment písemné pozůstalosti Jana Rejsy je uložen v jednom archivním kartónu pod více přírůstkovými čísly v rozmezí 311/35 - 108/58 a zahrnuje období 1920 - 1958.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace