Literární archiv Památníku národního písemnictví - Rentz František Emanuel

Vyhledávání:
František Emanuel Rentz
(1776-1843)

Narodil se 9. února 1776 v Praze, zemřel 13. června 1843 tamtéž. Malíř znaků, heraldik, genealog.
Pocházel ze slavné umělecké rodiny. Jeho dědeček Michal Jindřich Rentz (1701 - 1758) proslul jako mědirytec (pracoval zejména pro hraběte Šporka - z jeho díla jsou zřejmě nejznámější rytiny Kuksu, zámků v Lysé a Malešově), jeho otec Kazimír Rentz (1748 - 1799) byl zemským malířem znaků. František Emanuel Rentz, žák kreslířské školy Ludvíka Kohla, přímo navázal na otcovo dílo. Po předčasné smrti Kazimíra Rentze byl František roku 1800 jako čtyřiadvacetiletý mladík jmenován zemským malířem znaků; tento úřad pak zastával až do své smrti.
Po otci zdědil mimo jiné i sbírku znaků evropských šlechtických rodin, kterou celý život doplňoval, a tak vznikla jedna z nejrozsáhlejších heraldických sbírek 19. století. Své znalosti František Rentz doplňoval historickogenealogickým studiem, zejména jej zajímaly české dějiny 16. - 18. století. Zároveň si pro případné doplnění rodokmenů pečlivě zaznamenával všechny dosažitelné soudobé údaje o úmrtích rakouské šlechty.
Pozůstalost Františka Emanuela Rentze je dnes uložena ve dvou archivech -
v literárním archivu PNP v Praze a v prvním oddělení SÚA Praha. Část uložená v LA PNP obsahuje fragment Rentzovy korespondence (takřka výhradně s českými a rakouskými šlechtici), několik kreseb a ojediněle dochované účty a kvitance. Z rukopisů vlastních se zachovaly dvě Rentzovy stati o heraldice. Nejrozsáhlejší část pozůstalosti tvoří Rentzovy poznámky, výpisky a náčrty. Poznámky o úmrtích šlechty se na jediném foliu často mísí s výpisy z pramenů z 16. století - a tak případný zájemce o jeden z okruhů Rentzových zájmů musí projít všechny dochované výpisy a poznámky. Část pozůstalosti dnes uložená v SÚA Praha zahrnuje výše zmíněnou kresebnou sbírku erbů evropské šlechty.
Obě části pozůstalosti Františka Emanuela Rentze mají značný význam jak pro dějiny heraldiky a genealogie, tak i pro současné heraldické a genealogické bádání. Část pozůstalosti, kterou vlastní LA PNP (viz následující soupis), je uložena ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 64/11. Zahrnuje období 1793 – 1841.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace