Literární archiv Památníku národního písemnictví - Grégr Prokop

Vyhledávání:
Prokop Grégr
(1868-1926)


Prokop Grégr se narodil  27. června 1868 jako nejstarší syn Julia Grégra a jeho manželky Anny, rozené Hulešové. Zemřel roku 1926.
Gymnázium studoval v Praze, lékařskou fakultu v   Praze a ve Vídni. Po smrti otce Julia Grégra se Prokop Grégr stal ředitelem Národních listů. Jako ředitel Národních listů se Prokop Grégr snažil, aby udržel směr svého otce, usiloval o to, aby získal zahraniční dopisovatele jak ve Francii a Anglii, tak i na Balkáně. Jeho postavení bylo velmi obtížné, neboť velká politická diferenciace v   českém národě přinášela mnoho různých a protichůdných názorů a Národní listy nemohly být představitelem všech těchto názorů a snah. Ze zachované korespondence v   jeho pozůstalosti je patrné, jak veliké množství problémů musel řešit, které nejednou svou povahou byly neřešitelné. Prokop Grégr zůstal ředitelem Národních listů až do roku 1910, kdy dr. Karel Kramář jako význačný představitel v   národní straně svobodomyslné Národní listy koupil. Po roce 1910 se Prokop Grégr neúčastnil výrazně politického ani novinářského života a působil jako lékař v   Praze a později jako státní lázeňský inspektor.
Pozůstalost Prokopa Grégra byla získávána literárním archivem v   letech 1940 - 1960 hlavně koupí z   jednotlivých aukcí a ze sbírek soukromníků. Největší a nejdůležitější část této pozůstalosti byla získána z   majetku Karla Havlíčka, vrchního adjunkta drah v   Praze, jehož družkou byla Berta Grégrová. Berta Grégrová vlastnila nejen knihovnu a pozůstalost svého zemřelého manžela Prokopa Grégra, ale také knihovnu Julia Grégra a jeho velmi cennou korespondenci. Tyto cenné kulturní památky odevzdala před svou smrtí roku 1943 Karlu Havlíčkovi. Havlíček za svého života rozprodával řadu těchto památek antikvářům i literárnímu archivu. Po jeho smrti roku 1950, kdy hrozilo nebezpečí, že by tyto památky byly nežádoucími přesuny rozptýleny, postaralo se Národní muzeum v   Praze, aby pozůstalost Prokopa Grégra a fragment pozůstalosti Julia Grégra byly převedeny do literárního archivu. Další přírůstky přibyly do fondu po jeho převodu do literárního archivu PNP.
Pozůstalost Prokopa Grégra je uložena v   šesti kartónech pod přírůstkovými čísly 58/63 a 41/66. Zahrnuje období 1892 - 1921.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace