Literární archiv Památníku národního písemnictví - Roudenská Marie

Vyhledávání:
MARIE ROUDENSKÁ
(1897 - ?)

Narodila se 21. 12. 1897 v  Praze, datum úmrtí se nepodařilo zjistit.
Osvětová pracovnice, spisovatelka.
Obecnou a měšťanskou školu absolvovala v  Praze na Hrádku. Poté ji rodiče zapsali do klášterní školy anglických Panen na Malé Straně (1912 - 1918). Složila univerzitní i státní zkoušku z  německého a francouzského jazyka a z  jazyka českého na českém učitelském ústavu. Studovala celý život. Naučila se sama anglicky a italsky, zajímala se o dějiny umění a o historii Staré Prahy. Často bádala v  archivech.
1. 1. 1920 byla pro své jazykové znalosti přijata do rakouské pojišťovny jako překladatelka. V  rámci pojišťovny vstoupila jako první žena do Revolučního odborového hnutí, kde byla činná třicet let jako knihovnice a kulturní referentka.
V  roce 1950 odešla do invalidního důchodu a věnovala se svým zálibám – literatuře a překladatelství. Postupně však byla omezována svými zdravotními problémy, které začaly už v  dětství. Ztrácela zrak a později už nemohla číst.
Její literární pokusy začaly na obecné škole, kde psala drobné verše. Větší prací byla divadelní hra o třech dějstvích Žijeme to v  divné, divné době, která se odehrávala v  období mezi dvěma válkami. Příliš však neuspěla. Ze spolupráce s  dr.A. Novotným vznikly statě, které se týkaly některých zapomenutých ženských postav (Karla Máchová, Josefa Pedálová aj.).
Osobní fond Marie Roudenské získal literární archiv Památníku národního písemnictví v  roce 1974 (č. př. 7/74 - zpracoval Pavel Křivský, 61/74 - zpracovala Renata Ferklová) a další část v  roce 1975 (č. př. 83/75). Obsahuje několik vlastních dokladů, přijatou korespondenci (J. Š. Baar, O. Fischerová, A. Novotný, O. A. Tichý atd.), zlomek korespondence odeslané, vlastní a cizí rukopisy, výstřižky (převážně vlastní články) a několik fotografií. Fond je uložen ve dvou archivních kartónech a zahrnuje období 1919 - 1975.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace