Literární archiv Památníku národního písemnictví - Rousková Ilka

Vyhledávání:
ILKA ROUSKOVÁ
(?-?)

Životní data se nepodařilo zjistit. Vlastním jménem Filipina Neumannová.
Žila v Brandýse nad Labem, kde se zúčastnila kulturního a společenského života. V roce 1902 se provdala za Eberharda Rouska (+ 1947), který v Brandýse pracoval jako vrchní knížecí zahradník a po přestěhování do Prahy jako vrchní zahradník, správce a posléze ředitel Pomologického ústavu v Tróji. Zároveň zde učil na odborné škole a mohl užívat titul profesora. V roce 1903 se manželům Rouskovým narodila dcera Anděla.
Ilka Rousková psala drobné prózy a verše, které tiskla v literárních a ženských časopisech. Užívala pseudonymu Ilka Trojská.
Osobní fond Ilky Rouskové tvoří fragment její korespondence doplněný několika kusy korespondence jejího manžela. Dopisy dosvědčují její styky literární (Jaroslav Kvapil, Věnceslava Lužická, Pavla Moudrá, Jaroslav Vrchlický), umělecké (Jan Kubelík, Růžena Maturová), dotýkají se záležitostí pomologických (Ignát Herrmann, Josef Václav Sládek) a dosvědčují i návštěvu Rabindranátha Thákura ve vile Rouskových roku 1921. Další část písemností dokumentuje sběratelské zájmy Ilky Rouskové (Magdalena Dobromila Rettigová, Václav Beneš Třebízský, Eduard Vojan aj.).
Osobní fond Ilky Rouskové získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1999 (č. př. 116/99). Je uložen v jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1834 - 1959.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace