Literární archiv Památníku národního písemnictví - Růžek Václav

Vyhledávání:
VÁCLAV RŮŽEK
(1891 - 1971)

Narodil se 28. 9. 1891, zemřel v  roce 1971.
Poštovní úředník, spisovatel novinář.
Po celý život bydlel v  Praze - Libni, kde byl poštovním úředníkem, později také vydavatelem a nakladatelem soukromých tisků (1929). Působil také jako osvětový a sokolský pracovník a funkcionář Okrašlovacího spolku Libeň, Spolku bibliofilů českých a Karáskovy galerie. Jako novinář se uplatnil v  řadě redakcí - Občanské listy (1930-1931), Pražské listy, Zítřek (1922), Zprávy libeňského Sokola atd. Používal řadu pseudonymů, např. Václav Vašárek, Vašárek-Růžek, Vašárek z  Rovného, V. R., V. R. V., V. R. Vašárek.
Se svou manželkou Miladou (sňatek r. 1923) měli syna Milana (zemřel r. 1945).
Fragment osobního fondu Václava Růžka získal literární archiv Památníku národního písemnictví v  roce 1976 (č. př. 73/76). Obsahuje hlavně korespondenci přijatou (Václav Karel Krofta, Miloš Marten aj.), korespondenci cizí a několik cizích rukopisů (Karásek Jiří ze  Lvovic, Josef Šimánek aj.).
Fond zrevidovala, úvod a soupis napsala Liběna Šolcová. Je uložen v  jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1903 - 1963.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace