Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hantich Jindřich

Vyhledávání:
Jindřich Hantich
(1855-1919)

Narodil se 20. 7. 1855 v Praze, zemřel 11. 7. 1919 v Praze.
Středoškolský profesor, odborný spisovatel, překladatel z francouzštiny.
Vystudoval reálku v Praze a jeho záliba ve zpěvu ho zavedla k divadlu. V roce 1882 se stal prvním basistou Pištěkovy společnosti a o čtyři roky později po seznámení s Kamilem Saint-Saënsem se vydal do Paříže. Zde studoval francouzské dějiny a literaturu na College de France. Po návratu do Prahy v roce 1888 se stal profesorem francouzštiny na Českoslovanské obchodní akademii, kde působil až do roku 1912. Usiloval o sblížení obou národů, překládal, psal učebnice, brožury i časopisecké články. Sblížil se zvláště s Ernestem Denisem a jeho rodinou. Byl vyznamenán několika francouzskými řády.
Za 1. světové války prokázal velké služby Mafii, překládal tajné dopisy a informoval ze svých zdrojů o francouzských poměrech. Po prozrazení byl vězněn.
Fragment osobního fondu obsahuje převážně jeho korespondenci s předními českými i francouzskými osobnostmi, především s Ernestem Denisem. Připojeno je i několik osobních a rodinných dokladů a z cizích rukopisů je zastoupen opět Ernest Denis.
Písemnosti Jindřicha Hanticha získal literární archiv Národního muzea v roce 1918 a 1926, po jejich delimitaci do Literárního archivu Památníku národního písemnictví byly obohaceny o drobné přírůstky.
Osobní fond Jindřicha Hanticha je uložen v 1 archivním kartonu, zahrnuje časové rozmezí 1880 – 1919 a byl zpracován pod č. př. 1926. Na zpracování se podíleli v rámci své archivní praxe studenti kulturní historie Jihočeské univerzity Martin Hadrava, Renata Hejtmanová, Jan Jukl, Petra Karpíšková a Stanislav Kilinger.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace