Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hanuš Ignác Jan

Vyhledávání:
Ignác Jan Hanuš
(1812-1869)


Filozof, univerzitní bibliotékář, literární a kulturní historik. Narodil se 28. 11. 1812 v  Praze, vystudoval na staroměstském Akademickém gymnáziu a pražské filozofické fakultě (promoval 1836). Akademickou dráhu zahájil jako adjunkt na filozofické fakultě vídeňské univerzity. Roku 1837 byl jmenován řádným profesorem filozofie na univerzitě ve Lvově, roku 1847 byl povolán na univerzitu do Olomouce, roku 1849 na filozofickou fakultu Karlovy univerzity v  Praze. V  roce 1852 byl náhle z   univerzitní stolice sesazen pro podezření z  hegelianismu. Hanuš sám se nehlásil k  žádnému určitému filozofickému systému; prohlašoval se za filozofického eklektika. Podstata filozofie se podle jeho názoru vyčerpává dějinami filozofie, které mu opět splývají s  dějinami kulturními. Tato koncepce vedla Hanuše již v  době jeho akademického působení k  postupnému opuštění vlastní filozofie a k  příklonu ke kulturním dějinám, zejména k  nejstarším obdobím slovanských kulturních dějin. Po  sesazení z  katedry filozofie se věnuje výhradně slovanskému bájesloví a archeologii, dějinám jazyka a literatury.
Ignác Jan Hanuš byl široce veřejně činný, zejména v  roce 1848, kdy redigoval v  duchu buržoazního liberalismu časopis Die neue Zeit a spolu s  J. Helceletem Holomoucké prostonárodní noviny. Později rozvinul rozsáhlou publicistickou a přednáškovou činnost na  půdě Královské české společnosti nauk. Přechodně redigoval Kritische Blätter.
V  roce 1860 byl Ignác Jan Hanuš pověřen správou Univerzitní knihovny v  Praze, kde působil (zaměřen hlavně na úsek bibliografie) až do své smrti 19. 5. 1869.
Literární pozůstalost Ignáce Jana Hanuše byla získána Národním muzeem jako dar rodiny v  letech 1894 - 1895. Je uložena pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 16/1894 – 35, 49, 52/1963. Jsou do ní opět pojaty i Hanušovy rukopisy, které byly až do r. 1963 uloženy v  rukopisném oddělení knihovny Národního muzea. Tento soupis zahrnuje stav fondu k  roku  1963 (7 kartónů). Fond zahrnuje období 1812 – 1862.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace