Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hanuš Josef PhDr.

Vyhledávání:
PhDr. Josef Hanuš
(1862-1941)


Narodil se 27. 6. 1862 v  Dolních Štěpanicích u Jilemnice, zemřel 19. 12. 1941 v  Brně. Literární historik, středoškolský a vysokoškolský profesor.
Studoval na gymnáziích v  Jičíně a v  Hradci Králové. Na pražské filozofické fakultě se v  letech 1882 - 1886 věnoval především klasické a moderní filologii. V  letech 1886 - 1908 pracoval v  redakci Ottova slovníku naučného, v  téže době (v letech 1888 - 1919) působil jako středoškolský profesor na Českoslovanské obchodní akademii v  Praze. Roku 1892 získal doktorát, roku 1903 se habilitoval, roku 1910 byl jmenován mimořádným profesorem na  Univerzitě Karlově. Mezi léty 1921 a 1932 vyučoval jako řádný profesor na Univerzitě Komenského v  Bratislavě, v  letech 1921 - 1922 byl děkanem tamní filozofické fakulty a ve  školním roce 1922 - 1923 rektorem univerzity. Od roku 1939 žil v  Brně.
Písemná pozůstalost Josefa Hanuše se dochovala jen torzovitě. Její největší část tvoří rukopisy vlastní (kromě velkého množství pracovních materiálů k  literárním a politickým dějinám 18. a 19. století stojí za pozornost nedokončená a tiskem nikdy nevydaná studie Česká barokní slovesnost doby pobělohorské, kterou Hanuš připravoval na přelomu 30. a 40. let jako polemiku se studiemi a názory Josefa Vašici. V  Hanušově pozůstalosti se dochoval i soubor výstřižků z  novin z 10. - 30. let 20. století s  tematikou barokní literatury. Naopak korespondence se ve fondu až na vzácné výjimky nedochovala, doklady zlomkovitě zachycují jen Hanušovo působení na bratislavské univerzitě. Časový rozsah fondu: 1908 - 1941 (některé ze separátů pocházejí ze 70. - 90. let 19. století).
Písemnou pozůstalost PhDr. Josefa Hanuše získal literární archiv jako drobné přírůstky ve 20. - 50. letech, strojopisy a rukopis studie Česká barokní slovesnost doby pobělohorské byl zakoupen až roku 1988. Celek byl zpracován pod přírůstkovými čísly 1/21 a 25/88. Po zpracování je fond uložen v 17 archivních kartónech.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace