Literární archiv Památníku národního písemnictví - Harlas František Xaver

Vyhledávání:
František Xaver Harlas
(1865-1947)

Narodil se 8. února 1865 v Praze, zemřel 22. srpna 1947 tamtéž.
Byl synem železničního úředníka. Maturoval v roce 1885 v Praze, poté studoval dějiny umění na filozofické fakultě německé pražské univerzity, promoval v roce 1889, doktorát z filozofie získal v roce 1894 disertační prací o umění za časů Maxmiliána I. Současně navštěvoval speciální třídu prof. Ženíška na pražské Uměleckoprůmyslové škole.
Od roku 1897 pracoval jako asistent a od roku 1913 jako ředitel Muzea hl. města Prahy. Byl činný jako výtvarník, výtvarný kritik, historik, romanopisec, přispíval do listů Politik, Union, Národní politika, spolupracoval na heslech Ottova slovníku naučného.
Jeho výtvarné i slovesné umění bylo zcela podřízeno estetickým názorům akademiků 19. století, propagoval umění národní, nesložité a jasné, prozářené světlem lidského ducha stoupajícího ke hvězdám bezstarostného zítřka.
Fond obsahuje část Harlasových rukopisů, z nichž nejvýznamnějšími jsou dva: Stará Praha a Rudolf II., panovník a člověk. Oba byly vydány tiskem.
Literární pozůstalost je uložena v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 34/59 a zahrnuje období 1906 - 1943.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace