Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hartl Antonín

Vyhledávání:
Antonín Hartl
(1885-1944)

Narodil se 11. 12. 1885 v Kunkovicích u Sušice, zemřel 19. 2. 1944 v Praze. Literární historik, překladatel, editor, redaktor.
Vystudoval gymnázium v Klatovech (maturita roku 1906) a pak bohemistiku a romanistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Studia zakončil doktorátem roku 1912.
Pracoval jako úředník České akademie věd a umění, po vzniku Československé republiky se stal redaktorem Národní demokracie a Času, v letech 1934 - 1938 působil na Ministerstvu zahraničních věcí v tiskovém odboru. Od roku 1939 byl zaměstnán v pražské Univerzitní knihovně.
V literárně-historické a editorské práci se zaměřil na Huberta Gordona Schauera, Viktora Dyka, Františka Břetislava Mikovce, Vítězslava Hálka, Karla Hlaváčka a Kamila Kroftu. Četné práce věnoval i Podkarpatské Rusi, Československé církvi a hnutí svobodných zednářů. Překládal z ukrajinštiny, němčiny a maďarštiny.
Fragment osobního fondu Antonína Hartla získal literární archiv Památníku národního písemnictví drobnými nákupy a dary hlavně v letech 1968 - 1970. Jeho významnou součástí je zajímavá korespondence s mnoha autory první poloviny 20. století (Josef Kopta, Vladislav Vančura, Jaroslav Kvapil). Cenné jsou i písemnosti vztahující se k životu na Podkarpatské Rusi.
Osobní fond Antonína Hartla je uložen ve dvou archivních kartónech a je zpracován pod přírůstkovými čísly 177/38, 13/56, 103/57, 27/68, 53/68, 133/70. Zahrnuje písemnosti z období 1901 - 1950.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace