Literární archiv Památníku národního písemnictví - Řehoř František

Vyhledávání:
František Řehoř
(1857-1899)

Narodil se 16. prosince 1857 ve Stěžerách u Hradce Králové, zemřel 6. října 1899 v  Praze, spisovatel–etnograf. Od r. 1874 žil 16 let ve Wolkově na Ukrajině na statku rodičů, od r. 1890 v  Praze, od r. 1893 jako úředník městské knihovny. Na Ukrajině, kde působil jako praktikant v  knihovně Národního domu ve Lvově, studoval život lidu a shromáždil obrovský materiál etnografický (výpisky, poznámky), který hodlal zpracovat ve velkém díle o životě lidu na Ukrajině, v  tom mu však zabránila smrt. Otiskl četné články v  časopisech z  tohoto oboru, z  dějin kulturních, politických i literárních. Svými sbírkami předmětů ukrajinských obohatil sbírky Náprstkova muzea, knihovně Národního muzea věnoval cennou knihovnu ukrajinských publikací. Jeho literární pozůstalost, která se dostala do Národního muzea v letech  1903 - 1909 zásluhou Adolfa Černého, je uložena v 17 kartónech pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 46/03 - 33/09. Významná je zejména jeho korespondence s  předními pracovníky ukrajinskými - I. Franko, M. Pavlyk, V. Šuchevyč aj. Fond zahrnuje období 1850 - 1899.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace