Literární archiv Památníku národního písemnictví - Řezníček Otakar

Vyhledávání:
Otakar Řezníček
(1855-1916)

Narodil se 30. listopadu 1855 v Pelhřimově, zemřel 7. listopadu 1916 v Praze. Syn obrozeneckého spisovatele Josefa Jindřicha Řezníčka. V letech 1874 - 1877 se vyučil knihkupectví u Kobrů. Pak pracoval v administraci Čecha a v Cyrillo-Methodějském knihkupectví, v roce 1881 u Josefa Mikuláše v Karlíně, v letech 1881 - 1883 a pak opět 1884 -1887 u A. Reinwarta, 1883 - 1884 u Jos. R. Vilímka a od roku 1888 až do své smrti jako knihkupecký účetní v nakladatelství Šimáčkově. Řezníček byl jedním ze zakladatelů Spolku československých knihkupeckých účetních v roce 1877. Psal verše, prózu, dramata a překládal z francouzštiny a angličtiny. V roce 1915 začal psáti knihkupecké paměti, které nedokončil a obsahují jen léta 1873 - 1880.
Literární pozůstalost Otakara Řezníčka byla zčásti darována v roce 1932 literárnímu archivu, ostatní část byla získána při reorganizaci fondů Památníku národního písemnictví roku 1964. Uložena je v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 55/32 a obsahuje převážně rukopisy. Celá pozůstalost zahrnuje období 1881 - 1919.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace