Literární archiv Památníku národního písemnictví - Havelka Matěj

Vyhledávání:
Matěj Havelka
(1808-1892)

Narodil se 5. 5. 1808 v Žitětíně u Kopidlna, zemřel 19. 1. 1892 v Praze. Právník a básník.
Po vystudování práv v Praze vstoupil k pražskému magistrátu. V letech 1838 - 1841 byl magistrátním radou v Mirovicích, poté v Dobrušce a dále 9 let v Nymburce. V roce 1848 byl zvolen poslancem za okres a město Čáslav do ústavodárného říšského sněmu. Roku 1850 se stal asesorem při sborovém soudu v Rakovníce, roku 1855 při soudní reorganizaci adjunktem krajského soudu v Písku. V roce 1861 byl opět zvolen za poslance do zemského sněmu (za Písek) a za poslance říšské rady. Roku 1863 se stal radou obchodního soudu v Praze a roku 1867 radou vrchního soudu zemského. V roce 1869 byl jmenován zkušebním komisařem pro judiciální státní zkoušky. Po nástupu Taaffeova ministerstva se jako poslanec věnoval parlamentní práci, později byl ustanoven členem státního soudu.
Byl vyznamenán Řádem železné koruny, povýšen do rytířského stavu, jmenován c. k. dvorním radou a při odchodu na odpočinek obdržel Leopoldův řád.
Zpočátku psal do časopisů Themis, Jurist (v něm vyšlo pojednání o ”přísaze vyjevovací”, ”juramentum manifestationis”, které bylo přeloženo do italštiny) a Gerichtszeitung. V Pražských novinách vycházely v roce 1847 jeho Právnické listy. Řadu článků z oboru trestního, směnného a obchodního práva a civilního řádu uveřejňoval v časopise Právník. Pětadvacet let předsedal Právnické jednotě a byl jejím čestným členem. Usiloval o to, aby se Jednota stala střediskem českých právníků.
Havelkovy beletristické pokusy vycházely v časopisech Čechoslav, Poutník od Otavy, Škola a Život aj. V Rakovníce vznikly jeho Písně vojenské a jiné básně, které souborně vyšly roku 1873 v Kobrově Národní bibliotéce.
Osobní fond Matěje Havelky obsahuje rukopisy veršů a bajky převážně s rostlinnými motivy. Zajímavé jsou básně, které psal Havelka pro své malé dcery (Miloslavu, budoucí dramatičku a koncertní pěvkyni, a Zdeňku, koncertní pěvkyni a ženu prezidenta České akademie J. Hlávky) jako verše určené ke gratulaci jejich matce. Připojeno je i několik tisků a výstřižků.
Fond byl získán do archivu Národního muzea pod přírůstkovým číslem 366/49. Je uložen v jednom archivním kartónu. Jednotliviny jsou z let 1854 - 1856, velká většina rukopisů je nedatována.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace