Literární archiv Památníku národního písemnictví - Safír Marcel

Vyhledávání:
Marcel Safír
(1912-1978)

Narodil se 3. července 1912 v Tarcalu, zemřel 20. října 1978 v Jablonci nad Nisou.
Vystudoval obchodní akademii v Mukačevě v r. 1930 a pracoval jako úředník u  různých firem. Již v této době působil na Podkarpatské Rusi při propagaci turistiky a ochrany přírody.
Po okupaci byl internován maďarskými orgány, prošel několika tábory a věznicemi, nakonec se mu podařilo na Ukrajině utéci a spolupracoval pak se sovětskými partyzány. V  koncentračních táborech zahynula celá jeho rodina kromě sestry Markéty a bratra Jakova.
V roce 1945 se přestěhoval do Jablonce nad Nisou, pracoval jako úředník u různých soukromých zaměstnavatelů a podniků, od roku 1951 v lesních závodech. Znovu se oženil s  učitelkou Annou Kolorosovou. Kromě svého zaměstnání se věnoval hlavně turistice a fotografování. Stal se jedním z našich nejlepších fotografů přírody, zvláště hmyzu. Své snímky tiskl spolu s články o přírodě v různých odborných přírodovědeckých, fotografických a turistických časopisech. Samostatně vydal knihy fotografií Svět hmyzu a Hmyz je docela jiný, dále napsal pro děti knížku o svém psu a jeho příhodách Čertík a jeho svět. Spolupracoval rovněž s televizí (např. známý seriál Lovy beze zbraní), zúčastnil se s  úspěchem mnoha fotografických soutěží atd. V roce 1965 onemocněl a odešel do důchodu, ale své zálibě zůstal věrný až do smrti.
Písemná pozůstalost Marcela Safíra je zachována velmi dobře. Obsahuje kompletní doklady, vybranou korespondenci, rukopisy i otisky hlavních prací Safírových (včetně nevydaných; větší práce jsou v několika verzích) a hlavně celý Safírův fotoarchiv. Jsou to sešity náhledových fotografií, k nim odpovídající negativy a dva rejstříky; podrobný návod na  způsob hledání je připojen v prvním kartónu. Fotografie jsou z převážné části věnovány přírodě - hmyzu, lesu atd., ale najdeme i snímky národopisné, záběry z turistických cest, ze  současného života aj. Celkem je v pozůstalosti archivováno přes 22 500 černobílých fotografií, přes 37 000 černobílých negativů a přes 1 600 barevných negativů i diapozitivů.
Písemnou pozůstalost Marcela Safíra získal literární archiv Památníku národního písemnictví darem od jeho manželky Anny Safírové (přírůstkové číslo 9/79). Při jejím zpracování byl odborně nápomocen RNDr. Karel Samšiňák, CSc., vědecký pracovník Parazitologického ústavu ČSAV Praze (zvláště při určování fotografií hmyzu), a Karol Bílek, odborný pracovník LA PNP. Pozůstalost je uložena ve 24 archivních kartónech a zahrnuje období 1930 - 1979.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace