Literární archiv Památníku národního písemnictví - Havlíček Karel

Vyhledávání:
Karel Havlíček
(1821-1856)

Narodil se 31. října 1821 v Borové, zemřel 29. července 1856 v Praze.
Básník, prozaik, kritik, publicista a politik, nejvýraznější pokroková osobnost českého kulturního a politického života konce čtyřicátých a začátku padesátých let devatenáctého století.
Poměrně rozsáhlá literární pozůstalost Karla Havlíčka podrobně dokumentuje jeho život i dílo, zachycuje mnohostrannost jeho zájmů i ohlas jeho díla a kult jeho osobnosti u nás.
K vlastní autorově pozůstalosti je připojena i písemná pozůstalost jeho dcery Zdeňky (23. 12. 1848 - 20. 9. 1872), řada dokumentů týkajících se jeho rodiny a archiv Studijní společnosti Karla Havlíčka Borovského, která byla oficiálně ustavena v roce 1947. Materiály Společnosti spolu s dokumentačním materiálem archivovaným od začátku dvacátého století přímo v Havlíčkově literární pozůstalosti tvoří poměrně ucelený obraz Havlíčkova kultu u nás od šedesátých let devatenáctého století až po padesátá léta století dvacátého.

Literární pozůstalost Karla Havlíčka je rozčleněna do následujících oddílů:
doklady vlastní - dokumentují podrobně celý autorův život;
doklady rodinné - obsahují sporé dokumenty Matěje a Josefy Havlíčkových (rodičů), Františka, Josefa a Jany Pujmanové (sourozenců);
doklady Zdeňky Havlíčkové - bohatě dokumentují zejména vleklou historii sporů o poručnictví nad „dcerou národa“;
korespondence vlastní včetně redakční adresované K. Havlíčkovi jako redaktoru Pražských novin, Národních novin, Slovana;
korespondence rodinná;
korespondence Zdeňky Havlíčkové, připojena varia;
rukopisy vlastní - verše, próza, dramatické práce, studie, kritiky a články, zejména pro Pražské noviny, Národní noviny, Českou včelu a Slovana, za jednotlivé oddíly vlastních rukopisů autorových jsou připojeny oddíly přípravných náčrtů a poznámek, které dokládají způsob autorovy tvorby, na ně pak navazuje oddíl pracovních výpisků, který je uvnitř rozčleněn na pododdíly dokumentující nejvýraznější okruhy zájmů autora: básnictví - zejména metrické rozbory, literatura česká a slovanská, studia jazykovědná, historie, národopis, obsáhlá část bibliografických záznamů a výpisků z četby, poznámky z četby týkající se různých jiných oborů (politika, ekonomie, přírodní vědy, geografie apod.), zvláštní oddíl poznámek ze studií (gymnázium, seminář), oddíl poznámek osobního, deníkového charakteru;
rukopisy cizí;
tisky - dokumentují zejména Havlíčkův kult u nás;
výstřižky - dokumentují zejména Havlíčkův kult u nás;
fotografie a kresby;
obrazový materiál - zejména reprodukce podobizen K. Havlíčka a míst majících vztah k jeho životu;
dokumentace - opisy a falza Havlíčkovy korespondence, rukopisů děl i poznámek;
soubor materiálů Studijní společnosti Karla Havlíčka Borovského.

V řadě případů - zejména v pracovních poznámkách, ale i v korespondenci a v jiných rukopisech - se badatel setká s oboustranně popsanými lístky obsahujícími i poznámky z jiného oboru, než jaký je naznačen v názvu oddílu, do něhož jsou lístky zařazeny. Při pořádání materiálu šlo především o to, zdůraznit ty okruhy zájmů K. Havlíčka, které souvisely s jeho tvorbou uměleckou či publicistickou. Obsah rubu lístků je zpravidla zaznamenán na katalogizační kartě.
Jádro literární pozůstalosti Karla Havlíčka tvoří část původně uložená v Literárním archivu Národního muzea, který se stal součástí Památníku národního písemnictví. Menší část pozůstalosti byla získána postupně - drobnými koupěmi a dary. Celý fond je uložen v literárním archivu Památníku národního písemnictví pod přírůstkovými čísly v rozmezí 44/29 – 78/99. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1987 (68 kartónů). Fond zahrnuje období 1824 – 1962.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace