Literární archiv Památníku národního písemnictví - Havlíček Václav

Vyhledávání:
Václav Havlíček
(1784-1869)

Narodil se ve Velké Losenici u Žďáru nad Sázavou 24. září 1784, zemřel v  Ledči nad  Sázavou roku 1869. Učitel, regenschori, písmák, strýc Karla Havlíčka Borovského.
Učitelské zkoušky složil v  Německém Brodě roku 1799, jako učitel krátce působil v  Chotěboři, v  Červené Řečici, ve Vranově u Brna a ve Smrčné u Jihlavy. Dvanáct let vyučoval v  hlavní škole v  Německém Brodě, od roku 1818 až do svého penzionování (roku 1844) působil v  Ledči nad Sázavou. Zřejmě i vzhledem k  činnosti jeho synovce Karla Havlíčka mu byla vyměřena poměrně nízká penze (místo poloviny dostával pouze třetinu někdejšího služebného). Po penzionování žil v  Jihlavě, svá poslední léta strávil v  městském špitále v  Ledči nad Sázavou.
Osobní fond Václava Havlíčka představuje unikátně zachovalou pozůstalost venkovského učitele a hudebníka první poloviny 19. století. Některé rukopisy vlastní i cizí dokládají vazby mezi barokní literaturou a obrozenskou kulturou českého maloměsta (verbářové poznámky v  úředních knihách, texty vlastních i cizích písní, mimořádně cenný pohřební kancionál Jana Holtzbechera z  roku 1739 aj.). Unikátně se ve fondu dochovaly i některé dobové učitelské pomůcky (nauka o notách, krasopisné předlohy). Pro regionální badatele budou mít jistě význam úřední ledečské městské i školní knihy a doklady, svůj půvab mají také Havlíčkovy kresby Ledče a Světlé nad Sázavou. Spíše okrajově se ve fondu dochovaly památky na Karla Havlíčka Borovského (autograf a nepatrný zlomek rukopisu básně) a na kontakty V. Havlíčka se Zdeňkou Havlíčkovou (dva vystřihované obrázky). Je třeba upozornit, že značná část Havlíčkových školních i rodinných dokladů je součástí ledečské městské pamětní knihy. Některé archiválie jsou uloženy vzhledem ke svému formátu ve velkém kartónu.
Fond V. Havlíčka získal literární archiv PNP v  roce 1983 od Rozvity Kotoučové (identifikační lístečky bývalé majitelky byly zachovány v  těch případech, kdy přinášejí zásadní informaci). Zhruba třetina archiválií byla před zpracováním ve 2. stupni evidence konzervována nebo restaurována. Celek byl zpracován pod přírůstkovým číslem 5/83, obsahuje celkem 127 archivních jednotek a je uložen ve 4 obvyklých a jednom velkém kartónu. Časový rozsah fondu: (1739) 1782 - 1865 (1871).
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace