Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hellich Jan

Vyhledávání:
Jan Hellich
(1850-1931)

Narodil se 19.1. 1850 v Poděbradech, zemřel 30. 9. 1931 tamtéž.
Český archeolog, lékárník v Poděbradech.
Byl synovcem českého malíře a archeologa Josefa Vojtěcha Hellicha. Po vystudování staroměstského gymnázia v Praze se v roce 1877 ujal lékárny po otci. Současně se stal činným v obecním zastupitelstvu a od roku 1883 byl starostou města. Zároveň se věnoval studiu přírodních věd a archeologii. V tomto oboru podnikl řadu cest po střední Evropě spolu s J. L. Píčem, V. Požáreckým a J. Vaňkem. Zkoumal archeologická naleziště v okolí Poděbrad (Pňov, Velké Opolany, Plaňany, Sány, Třebestovice, Libice aj.). Hlavním bodem jeho zájmu se však stalo rodné město a jeho okolí. Roku 1902 spoluzaložil městské muzeum a daroval mu své obsáhlé sbírky. K jeho samostatným pracím patří např.: Libice, knížecí sídlo Slavníkovo (Poděbrady 1901); Obec Bobnice u Nymburka (Bobnice 1900); Rod rytířů Vaváků z Adlar (Nymburk 1902); Poděbrady po bitvě bělohorské a další řada studií v časopise Věstník Poděbradska a v Památkách archeologických. Životním dílem je monografie Pravěk Poděbradska (1906).
V posledních letech života se v Poděbradech těšil neobyčejné vážnosti jako přední občan a kulturní pracovník. Od roku 1912 byl i inspektorem sbírky pravěku v Národním muzeu v Praze a od roku 1919 předsedou Svazu československých muzeí vlastivědných.

Fragment osobního fondu Jana Hellicha získal Literární archiv Národního muzea v letech 1948 - 1949 (č. př. 192/48, 366/49). Odtud byl delimitován do Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Obsahuje pouze výsledky antropologických měření, které prováděl bratr Jana Hellicha Bohuslav. Je uložen ve 2 archivních kartónech a podle jediné dopisnice je datován k roku 1927.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace