Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hendrich Josef

Vyhledávání:
Josef Hendrich
(1888-1950)

Narodil se 21. 2. 1888 v Moravských Budějovicích, zemřel 5. 10. 1950 v Praze.
Pedagog a komeniolog.
Vystudoval filozofii a klasickou filologii na české univerzitě Karlo-Ferdinandově v Praze a několik let působil na pražských gymnáziích a v Pedagogickém ústavu Jana Amose Komenského. Od roku 1924 byl docentem a později profesorem filozofické fakulty Komenského univerzity v Bratislavě, v roce 1937 přešel jako řádný profesor pedagogiky na Univerzitu Karlovu do Prahy. Byl členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk, od roku 1939 řídil Masarykův lidovýchovný ústav.
Ve své vědecké práci se soustředil na osobnost Jana Amose Komenského, přeložil a vydal řadu jeho spisů včetně Didaktiky a napsal mnoho studií o něm. Kromě jiného dokončil práci J. V. Nováka Jan Amos Komenský, jeho život a spisy (1932).
Věnoval se rovněž vývoji českého školství a spolu s F. Šimkem a J. Kubálkem je autorem spisu Naše slabikáře od nejstarší doby do konce století XVIII. (1929). Jeho dílem je také základní dílo české pedagogické literatury, Úvod do obecné pedagogiky (1935).
Josef Hendrich si byl vědom poslání Národního muzea a již za svého života věnoval do sbírek jeho literárního archivu řadu ukázek ze své korespondence. Tyto drobné dary byly zapsány pod přírůstkovými čísly 33/36, 27/38, 426/39, 59/40, 275/40, 45/49 a 160/50 a jsou uloženy v 1 archivním kartonu. Fragment jeho osobního archivního fondu v LA PNP tvoří tedy téměř výhradně přijatá korespondence, převážně s významnými českými pedagogy (např. Otakar Kádner, Jiří V. Klíma, Josef Tvrdý, Jan Uher). Zajímavá svědectví přinášejí i dopisy jeho osobních přátel (např. Josef Krumpholc, František Žákavec). Zahrnují období 1922 – 1949.
Další části osobního fondu Josefa Hendricha jsou uloženy v Archivu Akademie věd České republiky v Praze a v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace