Literární archiv Památníku národního písemnictví - Heyduk Adolf

Vyhledávání:
Adolf Heyduk
(1835-1860)


Narodil se 7. 6. 1835 v Předhradí (dříve Rychmburk), zemřel 6. 2. 1923 v Písku. Po maturitě v Praze studoval na brněnské a pražské technice. Roku 1860 se stal profesorem reálky v Písku, kde působil až do roku 1899. V Písku zůstal až do své smrti.
Adolf Heyduk náleží k básníkům družiny májové. Patří k našim nejplodnějším autorům. Rozsah jeho tvorby a stejně i rozsah jeho literární pozůstalosti odpovídá délce Heydukova života. Nejbohatší částí pozůstalosti je přijatá korespondence, která ilustruje Heydukův styk s několika generacemi naší kultury, střídajícími se za jeho života. Množství jmen pisatelů časopisů i názvů korporací reagujících na různá básníkova jubilea odráží i jakýsi heydukovský kult, který v širokých vrstvách jeho čtenářů vznikal a který ovšem s postupující dobou upadal.
Oddíl Heydukových rukopisů byl zčásti uspořádán již před lety Ferd. Strejčkem, který pořizoval bibliografii jeho díla. Seřadil jednotlivé verše do celků podle básnických sbírek, do nichž náležely. Některé z nevydaných básní připravoval k případnému otištění a vytvářel z nich tematické celky. Toto Strejčkovo roztřídění je zachováno i v tomto soupise. Názvy jím vytvořených souborů jsou označeny závorkami. Ostatní jednotlivé básně, které získal literární archiv PNP během let, jsou zařazeny samostatně do abecední řady v oddíle rukopisných veršů.
Literární pozůstalost Adolfa Heyduka dále obsahuje rukopisy jeho přednášek, studií a drobných vzpomínkových prací, poznámkové a pracovní materiály, oddíl cizích rukopisů (v němž jsou především zastoupeny oslavné básně věnované Heydukovi a verše zaslané básníkovi k posouzení), tisky, drobné tisky, výstřižky týkající se života a díla Adolfa Heyduka a fotografie. Pozůstalost je uložena v 54 archivních kartónech pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 68/57 – 99/88. Zahrnuje období 1862 – 1935.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace