Literární archiv Památníku národního písemnictví - Schwarz František

Vyhledávání:
František Schwarz
(1840-1906)

František Schwarz žurnalista, odborný spisovatel, autorita v oboru samosprávy, poslanec. Narodil se 8. 5. 1840 v Pardubicích. V roce 1858 začal studovat na technice, odkud přestoupil na univerzitu, kde studoval hlavně národní hospodářství a statistiku. Již v roce 1861 vstoupil do redakce Času a od ledna 1862 přešel do redakce Hlasu. Společně s J. Nerudou vydával obrázkový týdeník Rodinná kronika. V září 1864, po sňatku s Terezou Stránskou, se odstěhoval do Plzně, kam byl vyslán klubem českých poslanců. Zde začal vydávat Plzeňské noviny (v roce 1896 přejmenované na Plzeňské listy), které redigoval až do chvíle, kdy byl zvolen tajemníkem okresního zastupitelstva (28. 12. 1865). V oboru samosprávy se stal záhy uznávanou autoritou. Jeho nejznámější díla jsou Výklad obecního zákona a Výklad zákona o okresním zastupitelstvu. Vedle toho uveřejnil mnoho odborných článků v časopisech. Sám v letech 1890 - 1900 redigoval časopis Samosprávný obzor. Úřední kariéru ukončil jako ředitel okresního výboru.
Schwarz byl též předsedou a prvním čestným členem Jednoty samosprávných úředníků obecních a okresních, předsedou plzeňského odboru této jednoty. Předsedal též Družstvu českého divadla v Plzni a Spolku pro zbudování pomníku J. K. Tylovi, byl členem i dalších vlasteneckých a dobročinných spolků. V letech 1883 - 1889 a 1891 - 1906 byl poslancem českého sněmu a v letech 1891 - 1903 poslancem říšské rady. Byl stoupencem mladočechů.
Po smrti manželky Terezy (1897) se v červenci 1899 oženil s Julií Eimovou, vdovou po novináři a poslanci Gustavu Eimovi. Z prvního manželství měl syna Jaroslava, jenž byl městským oficiálem v Plzni.
Již v roce 1902 měl František Schwarz zdravotní problémy, které byly i hlavním důvodem jeho rezignace na poslanecký mandát do říšské rady. Zemřel v Plzni 7. 5. 1906.
Osobní fond Františka Schwarze je uložen ve 2 kartónech pod přírůstkovým číslem 90/77. Byl získán koupí z antikvariátu a od Antonína Procházky. Jde pouze o fragment osobního fondu, jenž obsahuje pouze korespondenci, v níž tvoří větší celek korespondence rodinná. Ve fondu je uložen pouze jeden rukopis. Časové rozpětí fondu je ohraničeno lety 1868 - 1906.
Četné materiály týkající se Františka Schwarze jsou uloženy v osobním fondu Gustava Eima, který věnovala Národnímu muzeu Julie Eimová-Schwarzová. Obsahují korespondenci, poslední Schwarzův rukopis z Arca z jara roku 1906, články ke 40. výročí založení Plzeňských novin, články o úmrtí Františka Schwarze a o odhalení pamětní desky v Pardubicích v roce 1910. Větší část Schwarzovy pozůstalosti je uložena v plzeňském archivu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace