Literární archiv Památníku národního písemnictví - Skácel Jan

Vyhledávání:
Jan Skácel
(1922-1989)

Významný moravský básník, prozaik a publicista, narodil se 7. 2. 1922 a zemřel 7. 11. 1989. Pocházel z učitelské rodiny. Dětství a mládí prožil ve Vnorovech a Poštorné, gymnázium studoval v Břeclavi (1933 - 1938) a v Brně (1938 - 1941). Byl zaměstnán jako uvaděč v kině, od listopadu totálně nasazen. V letech 1945 - 1948 studoval na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Později se věnoval především literární činnosti. Od roku 1963 do března 1969 byl redaktorem a posléze vedoucím redaktorem měsíčníku Host do domu. Byl členem SČS a SČN, po roce 1969 byl pro své politické postoje diskriminován. Přispíval do samizdatové edice Petlice řízené L. Vaculíkem. Řada jeho básnických sbírek z té doby vycházela jako ineditní literatura nebo v zahraničí, např. Chyba broskví (1975), Oříšky pro černého papouška (1976), Talisman, Deset sonetů pro starou lásku, Nepatrné requiem, Tratidla aj.
Debutoval ve Studentském časopise v roce 1938. Publikoval v řadě českých a moravských listů, např. Rovnosti, LN, Kultuře, Kulturní tvorbě, Plamen, Čs. vojákovi, Literárních listech, Listech. Byl autorem rozhlasových pásem, z nichž nejznámější bylo Old Shatterhand po padesáti letech (1962) či Henri Rousseau z Ivančic (1963). Uspořádal a komentoval výbory z díla O. Mikuláška Běsnící luna (1961), K. J. Erbena Mateřídouška (1969), komentoval Mikuláškovu sbírku Svlékání hadů (1963) a sestavil Český breviář lásky (1966) aj. Básnickým viděním a kultivovaností jazyka patřil k nejosobitějším příslušníkům své generace. Strukturou básní pokračoval v tradici poezie Halasovy a Kainarovy. Mimořádné jazykové čistoty dosahovaly jeho básnické knížky věnované dětem.
Literární pozůstalost J. Skácela je uložena v literárním oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Literární archiv Památníku národního písemnictví vlastní nepatrné torzo básníkovy pozůstalosti, jejíž těžiště spočívá především v dochované korespondenci ze 70. a 80. let, kde lze např. nalézt konvolut dopisů od J. Seiferta, F. Hrubína, A. Hoffmeistra, J. Trnky a dalších kulturních osobností. Za zmínku ještě stojí zde uložené básníkovy rukopisy, jež nepřesahují počet dvaceti stran strojopisů básní.
Torzo básníkovy pozůstalosti je uloženo v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 90/82, 51/83 a 88/89 a zahrnuje období 1970 - 1985.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace