Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hlaváč Oldřich

Vyhledávání:
Oldřich Hlaváč
(1895-1942)


Narodil se 9. 1. 1895 ve Stříbrných Horách, zemřel 18. 12. 1942 v  Berlíně-Plötzensee.
Zubní lékař, autor i sběratel anekdot a příběhů z  lékařského prostředí.
V  letech 1905 - 1913 studoval na gymnáziu v  Žitné ulici v  Praze a později na  akademickém gymnáziu v  Praze. Poté vystudoval medicínu na Univerzitě Karlově v  Praze, kde promoval v  roce 1919. V  roce 1920 absolvoval studijní pobyt v  New Yorku u fyziologa Loeba v  Rockefellerově ústavu. Po návratu se z  něj stal soukromý badatel, zubní lékař, který se účastnil mnoha mezinárodních lékařských konferencí (např. Kongres stomatologů v  Budapešti).
Byl dvakrát ženatý. S  první manželkou Annou měl dvě děti, s druhou ženou Ludmilou rovněž dvě děti. Právě jí psal motáky z vězení, které tvoří významnou část jeho korespondence.
Oldřich Hlaváč publikoval desítky odborných prací týkajících se stomatologie (např. Dětské zubní lékařství a jeho úkoly, Tutocain v  zubním lékařství). Vedle vědeckých prací psal i beletrii a poezii. Z  beletrie převážně povídky, pohádky a lékařské anekdoty, které publikoval pod pseudonymem Alarich. Za jeho života vyšly pouze dvě knížky anekdot (Medicína v  županu, Medicínské historie), ostatní tvorbu publikoval v  novinách a časopisech. Po jeho smrti mu přátelé vydali soubor dopisů z  vězení pod názvem Listy z  vězení a jeho manželka báseň Silva jako soukromý tisk.
V  roce 1939 se angažoval v  odboji, patřil do jedné z  jeho prvních organizovaných skupin. Za tuto ilegální činnost byl 8. 4. 1940 zatčen. Do konce září byl vězněn na Pankráci, potom do června 1941 v  Drážďanech, do května 1942 v  gollnowské věznici. Soud se konal 11. a 12. 6. 1942 Berlíně, byl odsouzen k  trestu smrti. Poslední měsíce svého života strávil v  Plötzensee, kde byl 18. 12. 1942 popraven.
Osobní fond Oldřicha Hlaváče obsahuje doklady vlastní, osobní korespondenci a také korespondenci manželky Ludmily Hlaváčové. Rozsáhlejší částí jsou rukopisy vlastní (články, povídky, atd.), tisky a výstřižky. Fond získal literární archiv Památníku národního písemnictví v  roce 1983 (č. př. 15/83). Je uložen ve 4 archivních kartónech a zahrnuje období 1913 - 1980.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace