Literární archiv Památníku národního písemnictví - Slavia - časopis

Vyhledávání:
Slavia - časopis
(1922-1938)

Redakční korespondence časopisu Slavia byla odevzdána do literárního archivu PNP Kabinetem pro slovanskou filologii a redakcí časopisu Slavia roku 1964. Tato korespondence byla vedena hlavním redaktorem Slavie prof. Matijem Murkou v  letech 1923 - 1936 (vlastní koncepty Murkových odpovědí jsou z  let 1923 - 1929) s  mnoha významnými pracovníky v  oboru slavistiky z  různých slovanských i neslovanských zemí.
Tento fond částečně doplňuje i vlastní Murkovu pozůstalost, jež byla darována po  Murkově smrti literárnímu archivu. Murkova celoživotní práce byla orientována na  slovanskou filologii (působil na univerzitách ve Vídni, Štýrském Hradci, Lipsku a v  Praze), od roku 1922 redigoval spolu s  prof. Hujerem časopis pro slovanskou filologii Slavia, v  němž byly otiskovány příspěvky ve všech slovanských jazycích. Z  tohoto jeho významného působení vznikla redakční korespondence Slavie.
I když se jedná o uzavřený celek, ohraničený osobností M. Murky, je možno doufat, že redakční korespondence bude dále doplňována, protože časopis existuje i v  současné době. Korespondence Slavie je uložena ve 4 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 16/64 a zahrnuje období 1922 - 1938.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace