inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Národní archiv

Číslo fondu: 183

Stará manipulace - Urbáře, odhady a inventáře

SM-UR

1487-1776
dílčí inventář

Číslo pomůcky: 560

Zpracovala:

Olga Kodetová

Praha 1965